(Minghui.org) על-פי חוק סדר הדין הפלילי של סין, אחרי קביעה משפטית שהתקבלה ברמה הראשונה של בית דין מקומי, משרד התביעה באותה רמה יכול לערער בפני בית דין גבוה יותר אם הוא מאמין שהקביעה המשפטית הייתה מוטעית.

אולם הזכות של התובע למחות על הקביעה, נוצל לרעה בהליך הדיכוי של המפלגה הקומוניסטית הסינית נגד הפאלון גונג, שיטה רוחנית המבוססת על העקרונות של "אמת-חמלה-סובלנות".

אין כל חוק בסין המפליל את פאלון גונג, אבל על מתרגלים רבים של השיטה נגזרות תקופות מאסר בכלא משום שאינם מסכימים לוותר על אמונתם. כמה מגזרי הדין האלה עומדים לנוכח הארכה, אחרי שהתובע מערער על גזרי הדין המקוריים.

להלן כמה דוגמאות:

על מתרגלי הפאלון גונג, מר ג'יאנג טאו, גב' סו צ'ינג-לינג וגב' צאו גווי-לאן ממחוז יונג-נינג בפרובינציית נינג-שיה נגזרו תקופות מאסר לכלא באפריל 2017. על השניים הראשונים נגזרו שנתיים כל אחד ועל השלישית 18 חודשים. את מר ג'יאנג קנסו גם ב-3.000 יואן.

מר ג'יאנג וגב' סו עתרו לבית דין הביניים של יין-צ'ואן, אך משרד התביעה של יונג-נינג מחה על העתירה בטענה שגזרי הדין המקוריים הם קלים מדי. בית דין הביניים פסק ביוני 2017 להאריך את תקופות המאסר לכל שלושת המתרגלים. לגב' סו הוארכה התקופה בשנתיים ולמר ג'יאנג וגב' צאו בשנה אחת.

ראה: Court Illegally Extends Prison Sentences of 3 Falun Gong Practitioners

באחד בדצמבר 2017 חילקה גב' הה הואה מגווי-יאנג שבפרובינציית גווי-ג'ואו לוחות לשנה החדשה המכילים מידע לגבי פאלון גונג. היא נעצרה ונשלחה למרכז המעצרים של מועצת יון-יאן.

ב-16 באפריל 2018 גזר עליה בית הדין המקומי של נאן-מינג 6 חודשי מאסר וקנס של 2,000 יואן בהתבסס על המלצת משרד התביעה בנאן-מינג.

ב-24 במאי חזר בו משרד התביעה מהמלצתו ומחה נגד קלות גזר הדין. בית דין הביניים בעיר גווי-יאנג פסק ב-23 בדצמבר 2018 על שלוש שנות מאסר לגב' הה.

ראה: Guizhou Woman Given Heavier Prison Term After the Procuratorate Backtracks on Its Own Sentencing Recommendation

מר שיה יי-צ'יאנג, מהנדס ממחוז הה-לאן בפרובינציית נינג-שיה נעצר ב-4 בספטמבר 2016, אחרי שדיווחו עליו ששוחח עם אנשים על פאלון גונג. מאוחר יותר הוא הוחזק במרכז המעצרים של יין-צ'ואן. רק אז הוצא עבורו רטרואקטיבית צו מעצר.

בעקבות שימוע שנערך לו בפברואר 2017 בבית הדין של הה-לאן, נגזרו על מר שיה באפריל 2017 שנתיים ו-4 חודשים בכלא כמו גם קנס של 5,000 יואן. מר שיה עתר לחפותו ומשרד התביעה בהה-לאן מחה על כך. באוגוסט 2017 קיבלה משפחתו גזר דין מעודכן. תקופת מאסרו הוארכה ל-3 שנים ו-6 חודשים והקנס הוגדל ל-6,000 יואן.

מר צ'יאו ג'יאן-ג'ון מעצב ב"סינופק", איגוד תעשיית נפט וכימיקלים בצ'ינג-דאו שבפרובינציית שאן-דונג נעצר ב-15 ביולי 2012 בעיר לו-ליאנג משום שחילק חומרי פאלון גונג.

בית הדין בעיר גזר עליו 3 שנים ו-6 חודשים בנובמבר 2012.

בהוראת הוועדה הפוליטית-משפטית (PLAC) ו"משרד 610" של לו-ליאנג, משרד התביעה של וון-שווי מחה ודרש עונש כבד יותר למר צ'יאו.

בית דין הביניים של לו-ליאנג ערך שימוע במאי 2013 וביטל את גזר הדין הראשוני. הוא הורה לבית הדין בוון-שווי לערוך משפט חדש בו נגזרו על מר צ'יאו 4 שנים בכלא בינואר 2014.