(Minghui.org) מגב' יאן שו-פאנג בת 54 הכלואה בשל אמונתה בפאלון גונג נשללו ביקורים ושיחות טלפון למשפחתה במשך מספר חודשים.

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

גב' יאן מהעיר טונג-הואה שבפרובינציית ג'י-לין נעצרה ללא עילה חוקית ונשלחה לכלא הנשים בפרובינציה לתקופה של 4 שנים בשל אמונתה.

עקב סירובה המתמיד לוותר על פאלון גונג החזיקו אותה בבידוד ולא הרשו לה ליצור קשר עם אף אחד. נמסר שהיא איבדה משקל רב במהלך התקופה הזאת.

בני משפחתה סיפרו שהיא נהגה לצלצל אליהם פעם בחודש, אבל במשך כמה החודשים האחרונים הם לא קיבלו ממנה שיחות טלפון. הם נסעו לכלא לבקר אותה לפני השנה החדשה, אבל מנעו מהם את הביקור.

בני המשפחה שמעו שסוהר חדש מונה להשגיח עליה. הם דואגים שמא הסוהר החדש יתעלל בה בשל אמונתה.

המעצר וגזר הדין

גב' יאן נעצרה ב-24 באפריל 2016 בשל הפצת חומרי מידע לגבי פאלון גונג. היא נחקרה במשך 5 ימים שבהם מנעו ממנה שינה. השוטרים הכו אותה בפניה עם מקל פלסטיק וסחטו כסף ממשפחתה.

אחרי שתיק החקירה שלה נמסר לבית הדין של מחוז אן-טו, השופט המכהן האחראי לתיק המשפטי שלה כפה על עורך דינה לנטוש את הגנתה והודיע למשפחתה שזו הייתה ההחלטה של עורך הדין.

ב-13 ביוני 2017 הועמדה גב' יאן למשפט ולאחר מכן נגזרו עליה 4 שנים בכלא. באמצע דצמבר 2017 היא הועברה לכלא הנשים בג'י-לין. בית הדין לא טרח להודיע למשפחתה על פסק או גזר הדין או על כך שהיא נשלחה לכלא. הם גילו זאת דרך מרכז המעצר בו הייתה עצורה קודם לכן.

כתבות קשורות:

Recent Abuse in Jilin Province Women's Prison

Five Falun Gong Practitioners from Tonghua City Sentenced to Prison

Jilin Woman on Hunger Strike for Over One Month, Now in Dire Condition

Practitioners Ms. Li Xiuhong and Ms. Yan Shufang Brutally Tortured at Heizuizi Women's Forced Labor Camp in Changchun City, Jilin Province