(Minghui.org) מתרגלי פאלון גונג בארה"ב, קנדה, בריטניה, אוסטרליה וניו זילנד מסרו לממשלות שלהם רשימה שלישית של עבריינים המעורבים ברדיפה נגד פאלון גונג.

בדומה לשתי הרשימות הקודמות, יחידים ברשימה עומדים בפני סנקציות של שלילת כניסה והקפאת נכסים אישיים בשל פשעי זכויות אדם שלהם. שתי הרשימות הקודמות נמסרו בספטמבר ובנובמבר 2019.

מאז סוף השנה שעברה, ננקטו כמה צעדים משמעותיים בקהילה הבין-לאומית כדי לקדם חוקים המגנים על זכויות אדם.

ב-9 בדצמבר 2019, הודיע ג'וספ בורל (Josep Borrell), הנציג העליון של האיחוד האירופי לענייני חוץ, שהם פרסמו "עבודת הכנה לסנקציות עולמיות על משטר – בנוגע להפרות חמורות של זכויות אדם – שהיא שוות ערך למה שנקרא חוק מגניצקי העולמי שבארה"ב". הוא גם אותת שזו "עדיפות ברורה של האירופאים".

בעקבות צעדיהן של ארה"ב קנדה ובריטניה שהעבירו חוקים לחסום כניסה ולהקפיא נכסים של בכירים זרים המואשמים בהפרות חמורות של זכויות אדם, הפרלמנט האוסטרלי הציג חקיקה חדשה בחיפוש אחר סנקציות דומות נגד מנהיגים זרים המעורבים בפגיעות בזכויות אדם.

בארה"ב, מתרגלי פאלון גונג פועלים בצמוד לסוכנויות ממשלתיות וארגוני זכויות אדם כדי לספק מידע מפורט על העבריינים המעורבים ברדיפה וכדי לסייע לבכירים לאכוף טוב יותר את הסנקציות.

אתר מינג-הווי מעדכן באופן תמידי את האתר עם מידע אישי של העבריינים ועם הפשעים שבוצעו נגד מתרגלי פאלון גונג:

אתר מינג-הווי יצא ברשימה ראשונה של 105,580 עבריינים ברדיפה נגד הפאלון גונג

עד כה זוהו 105,580 עבריינים כאלה.

עוד רשימות של עבריינים המעורבים ברדיפה נגד פאלון גונג ייאספו ויימסרו לממשלות דמוקרטיות כדי להפעיל את הסנקציות האמורות.

אתר מינג-הווי קורא לבכירים בסין להפסיק לאלתר לנהוג על פי מדיניות הרדיפה, ולפצות על הנזק שגרמו למתרגלי פאלון גונג.

כתבות קשורות:

רשימה נוספת של רודפי מתרגלי פאלון גונג נמסרה לממשלות ארה"ב, קנדה, בריטניה, אוסטרליה וניו זילנד

רשימת בכירים סינים המשתתפים ברדיפת מתרגלי פאלון גונג נמסרה לממשלות ארה"ב, קנדה, בריטניה ואוסטרליה