(Minghui.com) לאחר ועידת הפא בהונג קונג בדצמבר 1999 קומץ תלמידים ערכו והפיקו שני סרטי הקלטה שהכילו קטעים מהדרכת הפא של המאסטר והחלו להפיץ את ההקלטות לכמה אזורים ברחבי סין.

ההקלטות מכילות חלקי-תוכן מההרצאות שהמאסטר נתן לתלמידים מיפן כשהוועידה במזרח ארה"ב נערכה בניו יורק בחודש מארס 1999. אחד הנושאים שדובר עליו הוא ההגעה לשלמות. בהקלטות לא מוזכרים תאריכים, מקום ההתכנסות, או קהל היעד של ההרצאות.

הרוב המכריע של התלמידים בצפון ארה"ב שלידם נפלו שתי ההקלטות ראו את הבעייתיות במעשה הזה ועצרו את הפצת ההקלטות. אבל בכמה אזורים בסין תלמידים אחדים חשבו בטעות שההקלטות מכילות את ההרצאות האחרונות של המאסטר, וכתוצאה מכך המשיכו בהפצתן. כמה אנשים אף ערכו והפיצו תעתיקים כתובים המבוססים על ההקלטות.

במאמר "זכרו תמיד" מ-18 ביוני 1997 המאסטר הסביר בפירוש כיצד נושאים כאלו יטופלו. אנחנו מקווים שהתלמידים המטפחים באמת יקבלו את הפא כמאסטר, ישמידו מייד כל דבר המופץ באופן פרטי ושלא פורסם על ידי המאסטר, וישמרו על הדאפא, כשכל אחד מתחיל מלעשות זאת בעצמו.

הנהלת עורכי מינג-הווי, 12 בינואר 2000

פורסם ב-13 בינואר 200

עודכן ב-2 בינואר 2005