רדיפה

שטיפות מוח

ברדיפה נגד הפאלון גונג, שטיפת מוח היא אחת מהכלים העיקריים שמשתמשים בהם ל"שינוי" של מתרגלי השיטה, כלומר לאלץ אותם להתכחש לאמונה שלהם במה שהפאלון גונג מלמד.

כיוון ששטיפת מוח מכוונת ישירות ללב ולמחשבות, ההשפעות שלה על חיי הקורבנות הן לעתים קרובות הרסניות יותר מאלו של עינוי פיזי. בה בעת מופעלים על הקורבנות גם עינויים פיזיים כדי לאלץ את הקורבנות לקבל את שטיפת המוח.

הטכניקות מתוכננות להשתלט על המחשבה העצמאית של האדם ולהחליף את הערכים הרוחניים הגבוהים שבה, למשל את ערכי "אמת-חמלה-סובלנות" [ערכי הבסיס של הפאלון דאפא] בדוקטרינות של המפלגה הקומוניסטית.

כשהרשויות סוברות שהמתרגל קיבל את שטיפת המוח, הם משפרים את תנאי הכליאה שלו, מפחיתים את עינוייו או מפסיקים אותם, ולפעמים מפחיתים את משך כליאתו. אולי אפילו ישחררו אותו. אלו שנחושים באמונתם ממשיכים להיות נתונים לעינויים ולשטיפת מוח. במקרה של מתרגלים שלאורך זמן מצליחים לעמוד בעינוייים, הרשויות מאריכות באופן שרירותי את תקופת כליאתם.

לסיפור המלא »

מאמרים אחרונים

הסיפור האמיתי של הפאלון דאפא

וידיאו

נרצחים בעבור איבריהם

וידיאו

תרמית ההצתה העצמית

וידיאו

עשור האומץ

וידיאו

© Copyright Minghui.org 1999-2021