(Minghui.org)

"משרד 610" והוועדה המשפטית פוליטית בעיר דה-הווי (Dehui) בג'י-לין מקיימים בהוראת המשטר הקומוניסטי בסין שטיפות מוח שיטתיות למתרגלי השיטה הרוחנית העתיקה פאלון גונג. הם כופים על מתרגלי הפאלון גונג כליאה, שטיפת מוח ועינויים במתקני שטיפות המוח, ואף לוקחים מהם כספים על ה"שהות והמזון" במתקני הכליאה האלה.

על-פי נתונים שנאספו על ידי אתר Minghui.org, רוב שטיפות המוח נערכו בתוך מקומות סודיים, ממלונות ועד בתי ספר מקצועיים. מאחר שמרכזי שטיפת מוח לא כפופים להליך חוקי מתוקן מנהלי או פלילי, "משרד 610", המכונה "הגסטאפו הסיני" וכפוף רק להוראות המפלגה הקומוניסטית, מחזיק במתרגלים למשך תקופות זמן שונות בחשאי.

היו מתרגלים שנלקחו למרכזי שטיפת מוח מיד עם תום תקופת המאסר שלהם, היישר ביציאתם משערי הכלא..

לפחות 50 מתרגלים מדה-הווי אימתו כי אולצו לעבור שיעורי שטיפת מוח במשך שנות הרדיפה והדיכוי. ב-2015 לבדה נלקחו 21 מתרגלים לשטיפת מוח כנקמה על שהגישו תביעות פליליות נגד המנהיג הקומוניסטי לשעבר ג'יאנג דזה-מין שהורה ב-1999 על דיכוי אלים נגד הפאלון גונג.

המתרגל לי ג'יאן-מין סיפר שכשהיה כלוא ב-2011 לצורך שטיפת מוח במלון ג'ין-ג'ואו, הוחזקו שם יותר מ-10 מתרגלים, רובם בשנות ה-60-70 לחייהם. כל אסיר הוחזק בחדר נפרד ונאסר עליהם לשוחח עם מתרגלים אחרים. כל יום אילצו אותם לקרוא ולצפות בתעמולה נגד הפאלון גונג.

שינוי מיקום מתמיד

מאז החלו שטיפות המוח הראשונות בדה-הווי, שינה "משרד 610" את מיקומו של המרכז הזה בכל שנה, ורוב שטיפות המוח נערכו בבתי מלון שונים. היו כמה שנים ש"משרד 610" שלח את המתרגלים למרכזי שטיפת מוח ליד העיר צ'אנג-צ'ון.

ב-2015 נערכו שטיפות מוח במלון שין-יי ועל דלת המלון נתלה שלט "המקום סגור". לאחר שתקופת שטיפות המוח במקום המסוים הזה הסתיימה, המלון חזר לפעול כרגיל.

סחיטה של מתרגלים כלואים

"משרד 610" לא הסתפק רק בכליאתם של מתרגלים מקומיים ללא הליך תקין, אלא גם אילץ אותם לשלם סכומים גבוהים מאוד עבור "מזון ומגורים". לדוגמה, עבור תקופת שטיפות המוח ב"בית הספר המקצועי לתבואה" בדה-הווי נאלץ כל מתרגל לשלם 5,000 יואן עבור "הוצאות מחייה".

תמריץ כספי עבור כליאה

ב-2003, קיבל מרכז לשטיפת מוח בעיר צ'אנג-צ'ון 3,000 יואן כדי להמשיך לכלוא ולשטוף את מוחו של המתרגל לי באי-צ'נג שסיים גזר דין של שנתיים במחנה עבודה.

איום והצקה למתרגלים ובני משפחותיהם

בכמה מקרים נהגו שוטרים להטריד ולהציק למתרגלים בביתם, כשהם מאיימים עליהם בשטיפת מוח ומנסים לכפות עליהם לחתום על הצהרות בהן הם מוותרים על אמונתם בפאלון גונג. היו שוטרים שהזכירו שנדרש מהם למלא מכסה של מתרגלים בכל מחוז וכפר.

בזמן שהמתרגלים היו כלואים במרכזים לשטיפת מוח, המשטרה התנכלה למשפחותיהם, איימה עליהן וקנסה אותן.

לדוגמה, באוגוסט 2009 ניסו שוטרים לעצור את גב' ג'אנג גווי-יון ולקחת אותה למרכז לשטיפת מוח. כשלא הצליחו לעצרה, הם עצרו את בעלה – שאינו מתרגל פאלון גונג – למשך ימים אחדים.

את שמות המתרגלים שהוחזקו במרכזי שטיפת המוח ניתן למצוא בכתבה באנגלית בקישור למטה.