(Minghui.org)

זה קרה באמת בעיר מגוריי. מנהל "משרד 610" ("הגסטאפו הסיני") המקומי וכ-30 שוטרים הלכו לביתו של מר ג'נג, מתרגל פאלון דאפא (פאלון גונג). מר ג'נג היה אחראי על הכנת חומרי הבהרת אמת (על הפאלון גונג ועל הרדיפה) באזור. אם משהו היה קורה לו זו הייתה אבידה גדולה.

הוא פתח את הדלת והחל לספר להם על הפאלון גונג, כמה השיטה טובה וכמה הרדיפה נגדה בלתי הוגנת. הוא ביקש מהם בכנות לעשות את הבחירה הנכונה ולא לרדוף מתרגלים. לאחר כמה שעות שבהן לא היה ברור לאן נוטה המצב, מנהל "משרד 610" התחנן בפני מר ג'נג להכניסו לבית.

מר ג'נג נתן לו להיכנס לבדו והוביל אותו לתמונה של מייסד הפאלון גונג, מר לי הונג ג'י. הוא אמר למנהל: "זה המורה שלנו. יש לך עדיין סיכוי לגאול את עצמך".

המנהל כרע על ברכיו והביע חרטה: "מאסטר לי, עכשיו סוף כל סוף יש לי סיכוי לגאול את עצמי".

כשיצא הוא הורה לשוטרים לעזוב.