(Minghui.org)

בחארבין שבצפון מזרח סין הרשויות יעדו מרכז מעצרים להיות מרכז לשטיפת מוח ו"שינוי" (חינוך מחדש) עבור מתרגלות פאלון גונג הנמצאות על כוונת הרשויות. המתרגלות עוברות עינויים פיזיים, ולחצים פסיכולוגיים הכוללים איום, פיתוי והונאה כדי לכפות עליהן לוותר על אמונתן.

מרכז המעצרים לנשים ששמו הוסב בסוף 2017 ל"מרכז אנטי-כתות של חארבין לחינוך וטרנספורמציה", יכול להכיל 50 מתרגלות בפעם אחת. מקורות מוסרים שהרשויות מתגמלות ב-50,000 יואן על כל מתרגלת שעברה "שינוי".

פאלון דאפא, הידוע בשמו גם כפאלון גונג, הוא שיטת תרגול לגוף ולנפש המשפרת בריאות ומרימה את הסטנדרטים הרוחניים והמוסריים של אדם. המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) אסרה – ללא כל בסיס חוקי – את התרגול ב-1999 ומאז היא עוצרת, כולאת ומענה את המתרגלים ללא כל עילה חוקית בניסיונותיה לכפות עליהם לוותר על אמונתם.

המרכז החדש הזה ל"שינוי" בחארבין דומה למרכזים אחרים לשטיפת מוח, שם משתמשים בעינויים פסיכולוגיים וגופניים כדי לנסות לכפות על מתרגלות לכתוב את "שלוש ההתנערויות" (הצהרת חרטה, הצהרת ערבות והצהרת התנתקות) כדי לוותר על הדאפא.

זהו כמובן אינו תפקיד של מרכז מעצרים. פרקטיקות ה"שינוי" מפרות כמה סעיפים של תקנות מועצת המדינה למרכזי מעצרים, הנוגעות להגנה של חופש אישי וזכויות אישיות.

כמו כן הן מפרות את סעיף 50 בקוד המשפט הפלילי הקובע שעל "[שופטים, צוות התביעה וחוקרים] אסור לסחוט הודאות באמצעות עינויים, אסור לאסוף ראיות באמצעות איומים, פיתוי, הונאה או אמצעים בלתי חוקיים אחרים, או לכפות על מישהו לספק ראיות המוכיחות את אשמתו עצמו".

אלה הם כמה מהטקטיקות שמשתמשים בהן בבסיס ה"שינוי":

1. ה"סטודיו" של וו יאן-לי

וו יאן לי הייתה שוטרת שלמדה פסיכולוגיה ועבדה בעבר על שטיפת מוח של מתרגלים. המרכז קידם אותה לסגנית מנהל והקים בפברואר 2018 סטודיו על שמה, המתמקד ב"שינוי" מתרגלות.

2. "ניהול הומני"

"ניהול הומני" מתבטא בשיטות הונאה, פיתוי, איומים, לחץ והשפלה. השוטרים מביאים את הבעלים והילדים של מתרגלות כדי ללחוץ עליהן לוותר על אמונתן.

3. מתן דוגמאות משכנעות

השוטרים מספרים למתרגלות הכלואות על סיפורי ה"הצלחה" של מתרגלות שעברו "שינוי". לדוגמה, מתרגלות שחתמו על "שלוש ההצהרות" שוחררו לאחר שמונה חודשים; מתרגלת שפתחה בשביתת רעב למשך 6 חודשים כתבה את שלשות ההצהרות וגזרו עליה רק שלוש שנות מאסר במקום חמש שנים, ואילו אלה שלא חתמו על שלוש ההצהרות נשלחו לכלא לחמש שנים.

4. עונש קבוצתי הגורם ללחץ על המתרגל

הסוהרים מורים למתרגלות לשנן את תקנות מרכז המעצרים. אם המתרגלות מסרבות לכך (משום שהן הוכנסו לכלא ללא עילה חוקית) הם אומרים: "אם לא תעשי זאת, כולן יראו בך כגורמת צרות לכולן". הסוהרים מספרים כל הזמן למתרגלות על כמה המשפחה שלהן סובלת בגלל מעצרן, ושאם הן באמת דואגות למשפחה שלהם, עליהן לכתוב את "שלוש ההצהרות" כדי שתוכלנה לחזור הביתה מוקדם יותר.

5. השפלות

השוטרים אומרים למתרגלות שהכול יסתיים ברגע שהן תכתובנה את "שלוש ההצהרות". אבל אם מתרגלת באמת כותבת אותן המשטרה לוקחת אותה למקום נפרד ומצלמת אותה בווידיאו כשהיא אוחזת את ההצהרות וקוראת אותן שורה, שורה מול המצלמה.

6 . מעמידים פני דאגה

יש מתרגלות שפצעו אותן במהלך המעצר. המרכז מראה את "דאגתו" בכך שנותנים לה טיפול רפואי. הסוהרים מביאים להן גם כדורים ומים חמים.

7. כופים עליהן לתרגל יוגה

המרכז דורש מכל אסירה לתרגל יוגה ויש לכך זמן מיוחד שיועד לכך. זה כדי לכפות על מתרגלות פאלון דאפא להפסיק לתרגל פאלון דאפא ולעבור ליוגה.