(Minghui.org)

בנובמבר 2013 בכירים מ"משרד 610" (המכונה "הגסטאפו של סין") של העיר אורומצ'י יזמו סיבוב מרוכז חדש של רדיפה, הצקות ואיומים נגד מתרגלי הפאלון גונג באזור.

זהו חלק מהמאמץ הכולל של המשטר "לשנות" (לגרום ל"חינוך מחדש") מתרגלים, ולאלץ אותם להתכחש לאמונתם. אנשי "משרד 610" ניסו לאלץ כל מתרגל ששוחרר ממרכזי שטיפת המוח המקומיים לחתום על מסמך התכחשות כזה לפני שאפשרו לו להשתחרר. רבים מהמתרגלים שהופעלו עליהם עינויים, וגם משפחותיהם, לא הסכימו לקבל הוראות לא חוקיות אלה.

סניפים אחרים של "משרדי 610" של האזור שיתפו גם כן בגל הדיכוי המרוכז הזה.

רדיפה ועינויים מסוגים שונים בתוך מרכז שטיפת המוח

במשך שנים, "משרד 610" תופס מתרגלים כדי להכניס אותם למרכזי שטיפת מוח. מתרגל אחד סיפר לכתב מינג-הווי ששוטרים פרצו את דלת ביתו ונכנסו לבית. מתרגל אחר סיפר ששוטרים קפצו מעל הגדר שלו ופרצו לבית כמו שודדים.

מרכז שטיפת המוח של "משרד 610" בעיר אורומצ'י נמצא בבניין מבודד, רחוק מהעיר. במתקן דמוי כלא, כל מתרגל נכלא בתא עם שני "עוזרים" המאומנים להתנהג אליו כאילו הוא פושע. הם עוקבים אחריו 24 שעות ביממה וכל הזמן משפילים אותם מילולית.

"משרד 610" מגייס לעזרתו גם עזרה מבכירים מאזורים אחרים, מחוקרים בנושאי מדעי החברה, וממתרגלי פאלון גונג לשעבר שהסכימו לאחר שטיפת מוח ועינויים לשתף פעולה עם המשטר נגד עמיתיהם שאינם רוצים להתכחש לפאלון גונג.

מתרגלים עוברים במרכז שטיפת המוח הן עינויים פיזיים והן עינויים פסיכולוגיים. הם מאולצים לצפות בסרטי וידיאו המשמיצים את שיטתם, ומאיימים עליהם כל הזמן לחתום על "שלוש ההצהרות" שבהן הם מתכחשים לאמונתם. אלו שנחלשו תחת הלחץ וחתמו, היו צריכים להקריא את ההצהרות שלהם מול כולם.

אחד העובדים במתקן זוכר שאישה מבוגרת התעלפה כשהקריאה את ההצהרות עליהן חתמה. אפילו אחרי שמתרגל חותם על ההצהרות ומקריא אותן, זה לא סוף העינוי. מכריחים אותו לדרוך על תמונה של מאסטר לי הונג-ג'י, מייסד הפאלון גונג, לפני שמשחררים אותם.

לגבי אלו הנחושים באמונתם, מרכז שטיפת המוח מגביר את ההתעללות בהם באמצעות מניעת שינה, עוד יותר סרטי תעמולה של המפלגה, והידוק המעקב וההשפלות המילוליות. במחאה, מספר מתרגלים פתחו בשביתת רעב.

מתרגלת אחת סיפרה לכתב מינג-הווי שהכניסו לגרונה בכפייה בירה, ואמרו לה שאם לא תחתום הם יכניסו לה גם ליקר. היות שחלק מטיפוח הפאלון גונג (פאלון דאפא) הוא להימנע משתיית אלכוהול, פעולה כזאת היא גם אכזריות נפשית בנוסף להיותה אכזריות פיזית.

כמה מתרגלים נלקחו ממרכז שטיפת המוח למחנות עבודה בכפייה ולמרכזי מעצר כדי שימשיכו לענות אותם שם.

רדיפה כלכלית

"משרד 610" מטיל על המתרגלים גם עונשים כספיים לא-חוקיים, כמו להורות למעבידים שלהם לעכב את המשכורות שלהם או לא לשלם להם את הפנסיה שלהם אם המתרגלים לא יסכימו לחתום על התכחשות לאמונתם.

בשל סנקציות והצקות שונות, גם מתרגלים שיש להם עסק אינם יכולים לקיים חיי יום יום נורמליים. הרשויות מכוונות גם לבני משפחה שאינם מתרגלים כדי להכניס את המתרגלים לפינה, כמו לעכב קידום של בני משפחה בעבודה, לא לתת להם משימות מיוחדות וכיו"ב (affected: By association - שיטה שהמשטר בסין נוקט בה באופן קבוע כשהוא מסמן מטרות לרדיפה)