(Minghui.org)

מרכז "לימודי משפט" בעיר צ'אנג-שָא המוקף בבריכה ונוף צבעוני נראה כמו בניין בחווה או בית החלמה. למעשה זהו מקום אימה וסבל.

תחת הסמכות השיפוטית של "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני") בעיר, יועד המקום למרכז לשטיפת מוח תחת מסווה של לימודי משפט. במקום הזה מנסות הרשויות המקומיות "לשנות" מתרגלי פאלון גונג.

מאז הקמתו ב-2002 מאות מתרגלים היו עצורים באופן בלתי חוקי במרכז הזה בו עברו עינויים.

סדרת שטיפת המוח האחרונה התקיימה ב-10 באוגוסט 2016 במשך חודש ימים. יותר מ-5 מתרגלים חפים מפשע הוחזקו במעצר מבודד עם מעקב מצלמות במעגל סגור, שטפו את מוחם וחשפו אותם לצורות שונות של התעללות. עם שחרורם ניכרו בהם תסמינים של הפרעות נפשיות.

מעצרים סודיים

לפני כל סדרה לשטיפת מוח הורו סוכני "משרד 610" על סוכנויות ממשל שונות להטריד ולעצור מתרגלים.

בתחילת יולי 2016 מתרגלים רבים הוטרדו בביתם או במקום עבודתם. כאלה שהגישו תביעות משפטיות נגד ג'יאנג דזה-מין נלקחו לחקירה ונדרשו לחתום על "שלושת ההצהרות" (שלא יתרגלו פאלון גונג, לא ייפגשו ולא ישוחחו יותר עם מתרגלים אחרים של השיטה ועוד). היו מתרגלים שברחו למקום מחבוא כדי להימנע ממעצר.

מתרגלים רבים נעצרו במעצרים חשאיים, בסודיות, ללא צווי מעצר.

המטרה של שטיפות המוח

המטרה העיקרית של המרכז ללימודי משפט בצ'אנג-שא הייתה להרוס את אמונתם של המתרגלים ב"אמת-חמלה-סובלנות" וכדי שישמיצו את מאסטר לי, מייסד הפאלון גונג.

בהגיעם למרכז שטיפת המוח, הוחזקו המתרגלים בבידוד מבוקר סביב השעון. לעתים קרובות נכנסו המתרגלים לדיכאון עקב הבידוד וחוסר הוודאות אם אכן ישוחררו במועד שנקבע להם לשחרור, אצל כל המתרגלים התגלו הפרעות נפשיות.

במרכז, אסרו עליהם לתרגל את תרגילי השיטה או לשוחח עם מתרגלים אחרים. הרשו להם לנוע רק במקומות המיועדים לכך בקומה השלישית. כפו עליהם לצפות בקטעי ווידיאו המשמיצים את הפאלון גונג, להקשיב רק למשתפי פעולה ולסוהרים ולקרוא חומרים המבזים את הפאלון גונג.

להלן מספר דוגמאות של מתרגלים שחוו את הרדיפה במרכז לשטיפת מוח (מרכז ללימודי משפט):

המתרגלת יאנג טיאן-יואו- עברה הטרדות וב-10 באוגוסט 2016 נלקחה על ידי שוטרים למעצר. במהלך המעצר האלים פגעו השוטרים בזרועותיה וברגליה ולאחר מכן היא הועברה למרכז הזה לשטיפת מוח.

המתרגלת לי ג'י-הונג- עברה הטרדות לפני שנעלמה ב-10 באוגוסט. אף אחד לא ידע איפה היא עד ששוחררה חודש לאחר מכן.

מורה בשנות ה-50- שנעצרה ונלקחה למרכז לימודי משפט בערב האולימפיאדה 2008 הראתה תסמינים של הפרעות נפשיות, חודש לאחר מעצרה.

המתרגלת ג'יאנג מיי-לאן- מהעיר יו-אונג-ג'ואו עונתה עד מוות באוקטובר 2012. מספר מתרגלים שעונו למוות היו קשורים למתקן העינויים הזה.

המתרגלת יאן דונג-ליאן- מהעיר ליו-יאנג נעצרה באוגוסט 2015. אחרי פחות מ-20 יום של מעצר לחץ הדם שלה עלה למצב מסוכן. היא שוחררה מסיבות בריאות.

פרטי המעורבים ברדיפת המתרגלים ב"מרכז ללימודי משפט" בעיר צ'אנג-שָא, תפקידיהם ומספרי הטלפון שלהם, מופיעים במאמר באנגלית בקישור מטה.