[Minghui 2/12/2000]

לסלק את הרוע

אל תאמינו לשמועה שנסעתי לבייג'ינג. אם אני עושה משהו באופן פומבי, או מפרסם כתבים*, הם ללא ספק יתפרסמו באתר האינטרנט מינג-הווי. "כתבים" שאינם מפורסמים באתר האינטרנט מינג-הווי הם ללא ספק מזויפים. כל אלה המפיצים "כתבים" מהסוג הזה צריכים לחקור מאיפה הגיעו הכתבים המזויפים, ולחשוף את הרוע. יתר על כן, שמעתי שיש חוברת המופצת בבייג'ינג, המפיצה שטויות כמו: "בעבר המתרגלים חיפשו מאסטר. עכשיו זה המאסטר שמחפש תלמידים". כל הדברים האלה הם פחות או יותר כמו כתבים מזויפים. בנוגע למה שנאמר בבייג'ינג לגבי אדם מסוים ש"שיקמו" אותו, הייתי אומר שהוא עשה את הבחירה הזו בעצמו לפני זמן רב.
על הנתיב של ההגעה לשלמות, תמיד יהיו מבחנים כדי לראות אם האדם, בליבה שלו, מאמין בפא. זו הסיבה שבתקופות זמן שונות בוודאי יהיו אנשים ש"יקפצו" פתאום; זה אפילו כולל את אלה שפעלו יחסית היטב קודם לכן. טיפוח הוא רציני. אלה שלא מטפחים באמת מסולקים בדיוק תוך כדי המבחנים. לגבי הדברים שאמרו אלה שכביכול "שוקמו", על פני השטח הם לא נגד המאסטר, אבל בסתר לבם הם משכנעים אנשים להפסיק לתרגל ולהפסיק ללמוד [את הפא]. כשהמבחן הזה יסתיים, כל האנשים הרעים יושמדו על ידי האלוהויות. תלמידי הדאפא האלה שיהיו מסוגלים לצלוח את המבחן, יעזבו באמצעות הגעה לשלמות. האנשים האלה שיוותרו מאחור יצטרכו לסלק את החטאים שלהם על ידי כך שישלמו באמצעות סבל נורא על קארמת החטאים שהם חייבים מכל העבר שלהם; רק אז הם יוכלו להיכנס לשלב הבא של ההיסטוריה. לתלמידי הדאפא אין כל קשר לקריטריונים עבור האנשים של העתיד.
לגבי מה שאומרים אלה שכביכול "שוקמו" – שלמטפחים לא אכפת מאחרים – המילים האלה בדיוק משרתות את מבצעי הדיכוי האכזריים האלה. אם הם כל כך ישרים והגונים, מדוע הם אינם מעזים לאפשר למתרגלים לגשת לאתר האינטרנט מינג-הווי? אתר האינטרנט מינג-הווי מפרסם מאמרים חיוביים, שהם באמת בהתאמה לדרישות, והמספקים הנחיה איך על מטפחים ליידע אנשים על האמת ואיך על מטפחים להתייחס נכון לפא תוך כדי הנסיבות הנוכחיות. אני מקווה שכל תלמידי הדאפא יגרמו לעצמם להיות צלולים יותר. במהלך הרדיפה האכזרית הזאת, הם [הרודפים] כבר הגיעו למבוי סתום, וכל הדרכים והמילים שהם השתמשו בהן כדי ל"שקם" את המתרגלים שלנו הן רק טריקים שיכולים לשטות בילדים. אני מקווה שכולכם תתנגדו ביחד למידע הלא מבוסס, ותפנו לאתר האינטרנט מינג-הווי להנחיה.
אני מקווה שכולכם תיעשו צלולים יותר בקטע האחרון של המסע שלכם לשלמות, ותותירו מאחור את המוסריות האדירה שלכם.

הנ"ל הם דברים שאמר המאסטר לאתר מינג-הווי ב-30 בנובמבר 2000

(הוקלט ב-30 בנובמבר 2000 ופורסם ב-1 בדצמבר 2000)

(עדכון אחרון: 4 בדצמבר 2000)

*כתבים: מתרגלי פאלון דאפא משתמשים במונח הזה בהתייחס למאמרים שנכתבו על ידי המורה לי