(Minghui.org)

היום אחה"צ, הלכנו ישירות ללשכת ראש ממשלת בלגיה בלי לקבוע פגישה כדי למסור מכתב . מזכירה באה וקיבלה את מכתבנו. מתרגל הראה לה את סוליית נעלו שנשחקה. כאשר סיפר לה שהם מאמריקה וגרמניה, ושהלכו את כל הדרך מאיסלנד, פריז, ומהרבה ערים וכפרים אחרים לבריסל, היא מיד חזרה ללשכה ליידע את האנשים המתאימים. עוזר ראש הממשלה יצא, לחץ ידיים עם כל אחד מאיתנו, ואמר, "ברוכים הבאים, צועדים אדירים". הוא הזמין אותנו לאולם הועידה והקשיב לשיחתנו על רדיפות מתרגלי הפאלון גונג על ידי שלטונו של ג'יאנג זאמין. כאשר סיפרנו לו שמאז שהתחלנו את צעדת ה- SOS, עונו 17 מתרגלים למוות, הראינו לו תמונות בצבע של הרדיפה האכזרית והסברנו לו את הסיפור שמאחורי כל תמונה, הוא נדהם. הסברנו לו שבימים אלו כל העולם מתנגד לטרוריזם ובזמן זה מה ששלטונו של ג'יאנג זאמין עושה הוא סוג אחר של טרוריזם, טרוריזם של מדינה. עכשיו השלטון של ג'יאנג זאמין מנסה לנצל את המצב שתשומת הלב של העולם ממוקדת בהתקפת הטרור בארה"ב ובהתנגדות לטרוריזם ומנצל את ההזדמנות להמשיך ולרדוף עוד את מתרגלי הפאלון גונג. המטרה של צועדי ה-SOS שלנו היא לקרוא לתמיכה של כל הארצות בעולם, וגם לתמיכה של כל האנשים טובי הלב. המטרה היא לדבר בשם אלו בסין שזכותם לדבר קופחה, ולהצטרף למאמצים שלנו לעצור את הרדיפה ואת ההריגה. אנחנו מקווים שראש הממשלה יוכל להקדיש תשומת לב לרדיפה של מתרגלי הפאלון גונג בועדת הפיסגה האירופית המאוחדת הזו. העוזר אמר לנו שראש הממשלה וממשלת בלגיה עובדים על נושא שיפור זכויות האדם בסין כבר הרבה זמן, וימשיכו להקדיש את תשומת הלב המרבית לעניין בעיית זכויות האדם בסין. הוא אמר שיעביר את בקשתנו לראש הממשלה. בהמשך איחל לנו, צועדי ה-SOS הצלחה.

אחר כך, באנו למשרד שר החוץ. שר החוץ נסע לפיסגת האיחוד האירופי. עוזר שר החוץ נפגש איתנו והקשיב לנו בזמן שהצגנו את האמת על הפאלון גונג. הוא אמר שיעביר את מכתבנו ואת החומר על האמת לשר החוץ.