(Minghui.org)

בכל יום ראשון בבוקר בשעות 5:00, 6:00 ו- 7:00 לפי השעה שבבייג'ינג (בלילה בין שבת ליום ראשון בשעות 23:00, 24:00 ו- 01:00 בישראל) – בשעות העגולות – במשך חמש דקות לפחות כל פעם, כל התלמידים של פאלון דאפא ברחבי העולם חושבים על השמדת הרוע שמזיק לדאפא, כולל הכל ובלי להחסיר שום דבר. הם גם חוזרים על המשפט של המורה המיועד לתיקון הפא: "הפא מתקן את היקום, כל הרוע מושמד" ואפשר גם להוסיף "הפא מתקן את השמיים ואת הארץ, גמול מידי בחיים הנוכחיים" לפי מידת הצורך.

זה ניתן לביצוע בכל מצב – בין אם אתה הולך ברגל, אוכל או עובד. רכז את מחשבתך ואינך חייב לשבת בתנוחת המדיטציה. בזמן יצירת המחשבה הנכונה, חשוב שאתה כמו בודהא, טאו ואלוהות שאחראי לכל הגורמים החיוביים שביקום ומסלק את הרוע באופן נחוש. דמיין שאתה כמו אלוהות שהיא גבוהה כמו השמיים ואציל לאין שיעור עם גוף עצום. רכז את מאמציך במחשבה ושלח את המחשבות הנכונות הטהורות והנחושות ביותר.

בנוסף, אנו ממליצים שבכל פעם לפני יצירת מחשבה נכונה כדי לסלק את הרוע (כלומר החל מ- 4:55, 5:55, ו- 6:55), עליך להירגע לחמש דקות. בכוונת המחשבה שלך נקה את המחשבות והרעיונות הרעים, את הקארמה ואת המושגים הרעים או ההפרעות החיצוניות. יש בכך עוצמה מיוחדת כשיוצרים מחשבה נכונה במקום שבו הרוע מתאסף.

על כל תלמידי הדאפא בכל העולם להשתתף באותו הזמן בפעילות הנ"ל של יצירת מחשבה נכונה בזמנים קבועים.

להלן כמה נושאים שתלמידי דאפא מרחבי העולם התעניינו בהם בחודשים האחרונים:

1. לחזור על המשפטים בשקט

הדרישה של החזרה על המשפטים היא "לחזור בשקט" ולא לשנן בקול רם. כשחוזרים על המשפטים, ככל שהמחשבה שלווה, נחושה, טהורה ויציבה יותר, כך העוצמה שתתבטא תהייה חזקה יותר.

2. כיצד לחזור בשקט

יש לחזק את הכוונה לסלק את הרוע ולדעת שהמחשבה הנכונה יכולה בוודאי לשרש את הרוע. יש לחזור על המשפטים המיועדים לתיקון הפא באופן שליו ובשקט, עם חמלה טהורה.

3. בנוגע לשני המשפטים, שתי תנוחות הידיים והתזמון

במובן מסוים, המשפט הראשון כולל הכל. ההנחיה שניתנת על ידי המשפט השני ליכולות העל-טבעיות היא יותר ספציפית. המשמעות של כף היד במאונך היא עמוקה מאוד וכוללת חמלה, הבנה, סילוק הרוע עם חמלה וכו'. תנוחת יד הלוטוס היא חמלה טהורה. שתי תנוחות הידיים הן בעלות עוצמה לאין שיעור. הבחירה של התנוחה והתזמון יכולים להיות לפי רצון חופשי.

כשיוצרים מחשבה נכונה, אחרי שחוזרים על משפט פעם אחד, עדיף להישאר במצב שקט ולשמור על המחשבה הנכונה. כשהמחשבה הנכונה הופכת להיות לא יציבה, ניתן לחזור שוב על המשפט כדי לחזק את הריכוז. חזרה ללא הפסקה תשפיע על הכניסה לשקט; דגש יתר על חזרת המשפטים יכולה למעשה להגביל את טווח ההשפעה של היכולות העל-טבעיות.