(Minghui.org)

בזכות המאמצים של כל מתרגילי הפאלון דאפא בדנמרק, אירגון הפאלון דאפא של דנמרק הוקם באופן רישמי ב 15 לאוקטובר, 2001. במהלך שלשת השנים האחרונות, מתרגלים בדנמרק ניהלו פעיליות תחת האירגון הפאלון דאפא הנורדי, אשר במידה ניכרת הורכב ממתרגלים שוודים. מספר המתרגלים בדנמרק היה במגמת עלייה והיה זה הזמן להקים אירגון מקומי.

לפי החוקים הדנים שעברו ב 1999, כל האירגונים שלא למטרות רווח לא נדרשים להירשם. הם באופן אוטומטי מקבלים תוקף חוקי.

למידע נוסף, אנא בקרו ב: www.falundafa.dk