מהי יכולת על-טבעית

יכולת על-טבעית נקראת גם כוח שמימי. אנשים מודרניים קוראים לה כוחות בלתי רגילים. יכולת על-טבעית היא למעשה יכולת מקורית של היצור החי. ככל שהרמה גבוהה יותר כך היכולות המקוריות יוכלו להתבטא במלואן; במהופך, ככל שהרמה נמוכה יותר כך קשה יותר ליכולות המקוריות לפעול או לפעול במלואן. הסיבה הבסיסית היא שמהרמה הגבוהה ביותר עד לרמה הנמוכה ביותר ביקום, ככל שהיצור החי נמצא במקום נמוך יותר, היחס המשקלי, שבינו לבין כל החומרים של כל דבר בטווח בו נמצא היצור, גבוה יותר והחלקיקים גדולים יותר והמשא על היצור כבד יותר. ככל שהרמה נמוכה יותר, כך היכולות המקוריות (היכולות העל-טבעיות) מדוכאות באופן כבד יותר על-ידי החומר עצמו וכך הן פחות יכולות לתפקד. זה יוצר את הסיבה שככל שהרמה נמוכה יותר כך היכולות קטנות יותר. כשזה מגיע עד הממד של בני האדם, כל היכולות המקוריות של היצורים מכוסות והיכולות המקוריות (היכולות העל-טבעיות) לא יכולות לתפקד. לכן כשבני אדם עושים משהו או רוצים להשיג משהו, עליהם להסתמך לגמרי על עבודה עם הגפיים שמורכבים מחומר כדי להשיג את מה שהם רוצים. בגלל שהאנושות קבורה לגמרי בחומר, היא לא מסוגלת לראות את האמת של היקום. לכן אומרים שהממד של בני האדם הוא ממד של אשליה.

לגבי המטפח, ככל שהרמה שהוא הגיע אליה גבוהה יותר, כך היכולות שלו גדולות יותר, זה בגלל שככל שהוא פורץ יותר רבדים של היקום כך יש עליו פחות נטל והנטל קל יותר, היכולות המקוריות (היכולות העל-טבעיות) חזקות יותר, ויותר יכולות שלו משוחררות ומקיפות יותר. אמרתי בהרצאות הפא שבטיפוח הדאפא היכולות העל-טבעיות מתפתחות באופן המקיף ביותר בגלל שתלמידי הדאפא יטפחו עד לרמות גבוהות יותר. ככל שהרמה שפורצים אליה גבוהה יותר, כך משתחררים יותר מהחומר והיכולות המקוריות (היכולות העל-טבעיות) יכולות להתבטא באופן מקסימאלי. תלמידי הדאפא כבר הציגו באופן מלא את הפונקציה של היכולות העל-טבעיות במהלך תיקון הפא. למשל, כשהמחשבות הנכונות טהורות מאוד במהלך תיקון הפא, היכולות העל-טבעיות יכולות להיות מנוצלות באופן מקיף מאוד. בנוסף, הרבה תלמידים יכלו להשתמש בהן באמצעות מחשבות נכונות לפי רצונם והיה להם כמעט את כל מה שהם רצו להשתמש בו. לדוגמא, כדי להקפיא את הרעים שרודפים את תלמידי הדאפא, צריך רק להגיד "דינג" או "תעמוד שם ואל תזוז", או אפשר להצביע על קבוצה של אנשים רעים ובטוח שלא יוכלו לזוז. זה יתבטל אחר כך כשאתה חושב "בטל". למעשה לגבי האנשים הרעים שאין להם טבע אנושי, כמו האנשים הרעים הנחותים אפילו מחיות, שרצחו אנשים ואנסו תלמידות, או הרעים הראשיים, אפשר לתת להם פקודות עם כוונת המחשבה – האנשים הרעים יעשו את כל מה שאומרים להם.

הרמה נקבעת על-ידי השין-שינג. במילים אחרות, המחשבות הנכונות צריכות להיות חזקות בזמן שמשתמשים ביכולות העל-טבעיות. מחשבות לא נכונות כמו פחד מהרוע, חוסר בטחון או ספק האם הן יעבדו בזמן השימוש ביכולות העל-טבעיות, ישפיעו או יפריעו לתפקוד של היכולות העל-טבעיות.

שלמות היא סיום הטיפוח-תרגול של תלמיד דאפא ואילו תיקון הפא הוא הייעוד של תלמיד דאפא. לגבי תלמיד דאפא השלמות היא רק עניין של הזמן – מתי הוא חוזר. ואילו תיקון הפא מיועד להישאר לעתיד. עתיד היקום, שהיצורים ברמות שונות רואים, הוא למעשה אשליה שלא קיימת. כעת, כל יום של האנושות מתוכנן למען הצורך של הדאפא. הביצוע של תלמידי הדאפא בעולם האנושי יושאר להיסטוריה. בתקופות השונות בעתיד אם יופיעו ביקום תופעות המערערות את הדאפא או שהיצורים יתנהגו באופנים שונים, זה מאוד חשוב איך הדאפא יתקן את הפא וישמור על הכל שלם ובלתי ניתן לערעור. כל מה שתלמידי הדאפא עושים בזמן הנוכחי בעצם יוצר את העתיד וכעת כל מה שבשלושת העולמות קיים בשביל הדאפא. ברגע שהדאפא משלים את הכל בתוך המצוקה, כל הרוע שרודף את הדאפא יסתיים.

לי הונג-ג’י 14 ביוני 2001