שתי תנוחות הידיים לשליחת מחשבות נכונות

יד אחת במאונך

תנוחת יד לוטוס
פַא גֵ'נג צ'יאן קוּן, שיֵה אֵה צ'וּאן מיֵה פַא גֵ'נג טיאן די, שיאן שֵה שיאן בַּאוֹ
12 ביוני 2001


הורדה: יד אחת במאונך | תנוחת יד לוטוס


הערות המתרגמים:

1) באופן כללי, תמיד יש לחזור על הסיסמאות במילים/צלילים המקוריים כדי שתהיה להן ההשפעה הראויה.

2) הפרוש הכללי של הסיסמה הראשונה הוא "הפא (פא) מתקן (ג'נג) את היקום (צ'יאן-קון); הרוע (שיה-אה) כולו (צ'ואן) מושמד (מיה)." הפרוש הכללי של הסיסמה השנייה הוא "הפא (פא) מתקן (ג'נג) את השמיים (טיאן) ואת הארץ (די); גמול (באו) מיידי (שיאן) בחיים (שה) הנוכחיים (שיאן)."

MP3 קול נשי הורדה (267 KB) קול גבריהורדה (221 KB)

 

MP3
קול נשי הורדה (234 KB)
קול גברי
הורדה (207 KB)