לא פוליטיקה

המילה "פוליטיקה" היא מונח של החברה שהתעוותה. בחברות האנושיות האמיתיות שהיו בהיסטוריה לא היו המונח הזה והמשמעות שיש לו. מאז שהפוליטיקה הופיעה בחברה האנושית, החברה האנושית כבר החלה להתעוות ובאותו הזמן ערכי המוסר גם כן הושפעו על-ידה. בנוסף, האנשים שעוסקים בפוליטיקה נכנסו אליה במקורם בגלל התשוקה לתהילה ורווח, רק שערכי המוסר של החברה האנושית היו עדיין די חזקים אז. כל האנשים שחיו אז היו בסביבה ההיא, לכן בהתנהגותם, האנשים שעסקו בפוליטיקה פשוט לא התנהגו בחוסר אכפתיות מהכל כמו אלה של היום. לכן הפוליטיקה מטונפת מהרגע שהיא הופיעה. אבל בקהיליית הפוליטיקאים באמת יש אנשים ישרים וצדיקים, הדואגים למדינה ולעם, אבל זה רק מספר זעיר מתוך רבים.

אבל למתנגדים הצודקים שהם נגד הרס המדינה והעם של השלטונות הרעים, האנשים מתייחסים גם כאל מי שעוסקים בפוליטיקה, בגלל שיש להם דעה פוליטית ברורה. למרות שיש להם דעה, ואנשים חושבים שהיא צודקת, התנהגות פוליטית היא בכל זאת תוצאה של חברה מתעוותת. אם לא הייתה קיימת החברה האנושית שהתעוותה, הפוליטיקה לא הייתה מופיעה.

תלמידי הדאפא המטפחים יותר גבוהים מבני האדם. הם מטפחים שברשותם אמת מתחום גבוה יותר וההבנה שלהם היא מעבר לתחום האנשים הרגילים. ההבנות שמתחת לתחום העקרונות הגבוהים יותר כבר אינן האמת של היקום. הנקודה הזו ברורה לכל תלמיד דאפא בתהליך הטיפוח-תרגול, אז עליו עוד יותר לא לערב את הפוליטיקה של האנשים הרגילים לתוך תיקון הפא. הקשיים, שתלמידי הדאפא נושאים, הם עניין של תיקון הפא ושל טיפוח-תרגול. זה שחושפים את הרוע ומבהירים את המצב האמיתי, זה רק כדי להסביר את הרדיפה שהדאפא ותלמידיה נושאים. המטרה הבסיסית היא להציל את אנשי העולם על-ידי כך שמסלקים את זיהום המוח של כל היצורים, שהוכנס על-ידי הרוע, ולמנוע מהם את הסכנה של ההיפלטות בעתיד בגלל ההתייחסות העוינת כלפי הדאפא. זאת התבטאות של החמלה הכבירה של תלמידי הדאפא היכולים עוד להציל את כל היצורים בזמן שהם סובלים מהרדיפה. מצד שני, איך אלוהות או בודהא יכולים להשתתף בפוליטיקה של בני אדם? חוץ מזה, אלוהות או בודהא לא יכירו בפוליטיקה שהופיעה בחברה האנושית שהתעוותה.

החברה האנושית היא מקום אופטימי לטיפוח-תרגול, זה בגלל שכל דבר כאן יכול לגרום לאדם החזקות. לכן אם הוא יכול להתעלות מעל זה ולסלק את כל ההחזקות כלפי החברה האנושית, רק אז הוא אדיר, רק אז הוא יגיע לשלמות.

לי הונג-ג’י נכתב ב-4 ביוני 2001

 


הערה: המאסטר כתב את המאמר הזה במכוון לתלמידים שנמצאים מחוץ לסין.

עורכי ה-ClearWisdom.net. 6 ביוני 2001