(Minghui.org)

סקר שנערך ביותר מ-6000 מתרגלי פאלון דאפא בדא-ליאן, סין. דיווחו כל משתתפי הסקר על שיפור משמעותי וחשוב בבריאותם. מעל 98.8% מאלו שהיו במצב רפואי ירוד אחד או יותר דיווחו על שיפור ניכר. תסמיני המחלות (סימפטומים) הצביעו על שיפור או שנעלמו כליל. התפקוד המנטלי והפיזי ואיכות החיים שופרו בצורה דרמתית. אפילו תהליך ההזדקנות הואט.

הסקר התנהל בפברואר 1998 ובדק מצב רפואי של  6478 מתרגלי דאפא המתגוררים בדא-ליאן, סין.  6192 מבין הנסקרים (95.59%) סבלו ממחלות שונות וממצבים רפואיים שונים של מערכת הלב וכלי הדם, מערכת העצבים, מערכת העיכול, מערכת הנשימה, מערכת השתן מערכות הדם והחיסון העצמי או מערכת השרירים והשלד. המשתתפים בסקר תרגלו בפאלון דאפא בממוצע 1.8 שנים, ובממוצע שעתיים כל יום.

92% מהאוכלוסייה הנסקרת דיווחו על היעלמות מוחלטת של התסמינים. ב-7.74%  אובחן שיפור מתון, ורק 0.14% לא הראה שיפור ברור. לא היה שוני גדול בקצב ההחלמה אצל מתרגלים שסבלו ממחלות רבות או ממחלה בודדת, (89.73% ו-88.83% בהתאמה). בסקר גם הובחן שקצב ההחלמה היה מהיר יותר ככל שהאדם תרגל תקופה ארוכה יותר. קצב ההחלמה של המתרגלים שתרגלו 2, 3 או 4 שנים היה 91.24%, 92.45%, 95.96% בהתאמה, דבר המבהיר שככל שאדם מתרגל תקופה יותר ארוכה התוצאה יותר טובה.

מעניין מאוד לציין שאלו שהשיגו את התוצאה הטובה ביותר היו אלו שלא השתמשו כלל בטיפול רפואי (תרופות וכד'). הם לא השתמשו ברפואה אלטרנטיבית ולא לקחו תוספי ויטמינים או מינרלים או כל מוצר בריאות אחר. המתרגלים התייחסו למוצרים אלו כאל חסרי תועלת או אפילו כגורמי הפרעה לתהליך שיפור בריאותם.

התרגול בפאלון דאפא מראה על חיסכון כלכלי ענק בשל הפחתת ניצול שירותי הבריאות. לפי הסקר, ההוצאות השנתיות לאדם ירדו ב-2,408.83 יואן לאחר שהתחיל לתרגל. לנוכח העובדה ש-62.1% מהאוכלוסייה שבסקר הם בגילאים (מ-50 עד 71) שזה הגיל שבו נפוצות מחלות – הסכום שייחסך למערכת הבריאות יכול להיות גבוה ביותר.

רוב המתרגלים דיווחו על שיפור ניכר בבריאותם הפיזית והנפשית הכללית, כולל החיוניות והניידות, ליאות פחותה ועייפות פחותה לאחר פעילות פיזית, זיכרון טוב יותר, שיפור בראייה ושמיעה, תיאבון ושינה יותר טובים, בריאות עצמית גבוהה וללא סימני מתח חרדה או דיכאון.

במצב שבו 92% מהאוכלוסייה הנבדקת הראתה היעלמות תסמיני מחלות ורק 0.14% לא הראו שיפור ברור, אפשר להבין בקלות מדוע מתרגלי פאלון דאפא רוצים להמשיך לתרגל, ומדוע ג'יאנג דזה-מין מוכרח לפעול בדרכי כפייה ואלימות כדי לגרום להם לוותר על התרגול. אף אחד לא יתנדב לבחור בחולי, מחלה ומוות. חייבים לענות אדם בצורה אכזרית ואלימה כדי שיעשה משהו כה חסר היגיון.