(Minghui.com) החל בעשרה ביוני (יום ראשון) לפי שעון בייג'ינג, כלתלמידי הדאפא ברחבי העולם יצרפו יחדיו את מאמציהם לשלוח פעם בשבוע מחשבות נכונות בזמנים קבועים לסלק את הרוע המזיק לדאפא בשלושת העולמות.

החל מיום העשירי ביוני (יום ראשון), כל יום ראשון בדיוק בשעות 05:00,06:00, 07:00 לפי שעון בייג'ינג, בשלושת השעות האלה (05:00,06:00, 07:00) (אנא התאימו את לוח הזמנים לזמן המקומי במקומותיכם) כל פעם למשך 5 דקות, כל תלמידי הדאפא ברחבי העולם, כולל תלמידי הדאפא העצורים באופן בלתי חוקי או הכלואים בסין, יחשבו על השמדת הרוע שמזיק לדאפא בשלושת העולמות, כולל הכול, מבלי להשמיט דבר; וידקלמו בשקט במוחם את החרוזים שהמאסטר משתמש בהם לעיתים קרובות: "הפא מתקן את היקום, הרוע מושמד לחלוטין." (*ראו הערה למטה על ההגייה הנכונה של המילים בסינית).

זה יכול להתבצע בכול מסגרת – אפילו אם אתם הולכים ברחוב, אוכלים, עובדים וכד'. רכזו את מחשבותיכם, ואין צורך לשבת בתנוחת המדיטציה. עליכם לשלוח מחשבות נכונות חזקות. בעת שליחת מחשבות נכונות תארו לעצמכם שאתם כמו אלוהויות גבוהים כשמים ואצילים באופן שאין דומה לו, בעלי גוף ענק ועצום. רכזו את מאמציכם במחשבותיכם ושלחו את המחשבות הנכונות הנחושות והטהורות ביותר.

בנוסף אנחנו מציעים שכל פעם לפני שליחת מחשבות נכונות, יש לחסל את הרוע בשלושת העולמות (ז.א. מתחילים ב-4:55, 5:55 ו-6:55). אתם מתרגעים לחלוטין במשך חמש דקות וחושבים על סילוק המחשבות הרעות במוחכם, הקארמה, המושגים הרעים וההפרעות הזרות.

תלמידי דאפא ישלחו מחשבות נכונות פעם בשבוע בזמנים הקבועים כפי שהוסבר לעיל ובשעות המיועדות והמוזכרות לעיל. כל תלמידי הדאפא ברחבי העולם יקחו חלק בזאת בו זמנית.

הערה: לזמן המתאים במקומות מגוריכם אנא בדקו בטבלה Time Conversion Table

* הסבר למילים בחרוז פין-יין הסיני "הפא מתקן את היקום, הרוע כולו מושמד"

הפרוש הכללי של החרוז הוא: "הפא (פא) מתקן (ג'נג) את היקום (צ'יאן-קון); הרוע (שיה-אה) כולו (צ'ואן) מושמד (מיה)."

הגייה נכונה של החרוז:

פַא גֵ'נג צ'יאֶן קוּן, שיֵה אֵה צ'וּאֶן מיֵה