תיקון הפא והטיפוח-תרגול

מאמר זה מדבר בברור על הדרך להתייחסות לנושאים של תיקון הפא והטיפוח-תרגול. לגבי תלמיד דאפא הדברים שונים בתהליך תיקון הפא מהטיפוח-תרגול האישי שבעבר. כשאנחנו ניצבים מול פגיעה לא הגיונית, רדיפה של הדאפא, אי צדק שמונחת עלינו בכוח, איננו יכולים להתייחס אליהם כמו קודם בטיפוח-תרגול האישי ולקבל את כולם – זה בגלל שתלמידי הדאפא נמצאים עתה בתקופת תיקון הפא. אם הבעיה לא נובעת מהחזקות ומטעויות של הפרט, אלו הם וודאי הפרעה וביצוע מעשה רע על ידי הרוע.

אבל אנחנו עדיין בתהליך הטיפוח-תרגול ונשארו לנו עדיין הלבבות האחרונים של האדם הרגיל. כשהבעיות צצות עלינו קודם כל לבדוק אם אנחנו צודקים או טועים. אם מגלים שאלה הם הפרעה וערעור, אז עלינו להיות כמה שיותר רגועים ורחומים כלפי האדם עצמו בהתייחסות שלנו לבעיה, כי כשהרוע מנצל את האדם, האדם עצמו בדרך כלל לא יודע (למרות שאלה שמנוצלים הם בדרך כלל אנשים עם מחשבות לא טובות או יוצרים מחשבות רעות). בהתייחס להפרעות מצד הרוע של ממדים אחרים, יש לחסל אותן באמצעות מחשבה נכונה ברצינות.

לי הונג-ג'י 8 ביולי 2001

 


מאמר זה הוא הרצאת פא כתגובה למאמר "מהי חמלה אמיתית" שפורסם ב-8 ביולי, 2001 באתר מינג-הווי