(Minghui.org)

אני תלמיד חטיבת ביניים. בשנה השניה בבית הספר, כיוון שלא הבנתי כהלכה את הפאלון דאפא, לא הייתי מודע מהם "אמת חמלה וסובלנות", וגם בגלל הבורות שלי, התקשורת, מוציאת הדיבה של שלטונו של ז'יאנג זמין רימתה אותי. כך שבלי לחשוב, חתמתי את שמי בפעילות איסוף חתימות שנערכה בבית הספר אשר תקפה את הפאלון דאפא. בשנתיים האחרונות, אני מבין טוב יותר את הדאפא, ואף ראיתי את היתרונות שהשיגה אימי לאחר שלמדה דאפא, ביחד עם תופעות רבות נוספות שהייתי עד להן. זה גרם לי להתחרט עמוקות על הבורות הקודמת שלי, שהובילה אותי לחתום על מה שלא הייתי צריך לחתום עליו. השקרים של שילטונו של ז'יאנג זמין רימו לא רק אותי אלא גם עשרות אלפי ילדים כמוני. עכשיו, באמת הבנתי, "פאלון דאפא הוא הפא הנכון, המורה לי הונג ג'י בא להציל אנשים, לא להפיץ אמונות טפלות!". על כן, אני מצהיר ברשמיות, "כל החתימות והדברים הרעים שכתבתי בבחינות בכדי לפגוע בדאפא במהלך שנת הלימודים השניה שלי, בטלים ומבוטלים.