(Minghui.org)

"האחות ג'ו" היא מתרגלת דאפא בת 60+ בעיר בצפון סין.אחרי שהאחות ג'ו קיבלה את הפא, היא קידמה את הפא בקביעות בקרב אחיה הצעיר וקרובי משפחה אחרים בעירם. אחיה הצעיר היה עיקש מאוד ולא האמין בשום דבר הקשור לטיפוח, כך שלא יכל לקבל את הפא. במהרה אחרי שבנו ובתו של אחיה הצעיר הכירו את הדאפא, כוחות הרשע התחילו להשתמש בכל אמצעי התקשורת להשמצות מאסיביות כנגד הדאפא והרדיפה החלה. האח ציווה על ילדיו להשליך את ספרי הדאפא ולא ללמוד את הדאפא יותר.

האחות ג'ו ניסתה כמה פעמים להבהיר את האמת לאחיה ולקרובי משפחה נוספים, אולם מאחר ומוחותיהם הורעלו עמוקות באמצעות תעמולה באמצעי התקשורת, לא היו תוצאות. בספטמבר 2002 , האחות ג'ו ובן זוגה חזרו שוב לעיר הבית שלהם להבהיר את האמת לקרוביהם. אחרי יום של מסע ברכבת, הם הגיעו לבית אחיה. בראותו את אחותו המבוגרת מגיעה, האח ששכב במיטת חוליו פרץ מייד בבכי. אחיה של האחות ג'ו נשאר בבית במשך שנה שלמה לאחר שסבל משבץ. במהלך שהייתה של האחות ג'ו, היא ניסתה להבהיר את האמת לאחיה ולקרובי המשפחה. אחיה רק נד בראשו והאזין ללא להוציא מילה. ביום השלישי, האח פתח את פיו, ואמר שהוא כעת מבין הכל ומשאלתו המיידית היא לקבל עותק של גואן פאלון. אחרי שאחותו ובני המשפחה שאלו מדוע, האח היסס מעט וסיפר סוג ששמר בלבו במשך שנה וחצי.

זה היה באפריל 2001. אחיה הצעיר של האחות ג'ו עבר ניתוח מקיף והיה בתרדמת במשך שמונה ימים. זה היה האח שלא האמין שלאנשים מתים לא יכולות להיות תחושות, הוא ראה את אביו ואמו שהיו מתים במשך שנים רבות. אביו גר בממד אחר והיה חקלאי. אמו הייתה בכירה בממשל והייתה בעלת כוח רב. לכל מקום נישאה באפיריון, כאשר אנשים רבים מקיפים אותה. אביו ואמו שכנעו אותו לחזור וללמוד את הדאפא מיד כשהוא חוזר. הם שוב ושוב אמרו לו ללמוד את הג'ואן פאלון, ספר מהשמיים. האח אמר שבשמונת הימים האלה, יצורים חיים ממדים רבים אמרו לו דברים רבים, כולל דברים שיקרו בעתיד.

אחרי שהוא יצא מהתרדמת, הוא שמר את הסוד לעצמו ולא סיפר לאף אחד במשפחתו. הוא גם נראה חולה קשות, עם עיניים ללא תזוזה, וגוף שלא מתפקד במשך השנה וחצי הזו. כשלבסוף אחותו המבוגרת הגיעה, הוא לא יכל שלא לבכות כשהיא נכנסה אל ביתו. הוא אמר: " כל העובדות שסיפרת לי הם נכונות". האח אמר לבנו ולביתו לחזור מייד ללימוד הדאפא. אחרי ששמעו את הסיפור כל משפחתו של האח צעדה אל עבר נתיב הטיפוח.

בן זוגה של האחות ג'ו היה פעם מתרגל דאפא אשר הפסיק את התרגול לאחר ה-20 ביולי 1999. גם הוא הרוויח מהמסע. ביום השני שלאחר החזרה הביתה , הוא לקח שוב ספר דאפא והתחל לתרגל עם האחות ג'ו.