(Minghui.org)

(1) דברים שמתרגל מסין תיאר במכתבו

בשעה 6 בבוקר, ב- 15 לאוקטובר, כששלחתי מחשבות חיוביות ראיתי את כדור הארץ מופיע בצורה של שכבות, ועברתי בהדרגה ממראות ברמת המאקרו למראות מרמת המיקרו. בתהליך הזה המורה הדגים לי את מה שאמר בפואמה "לאחר האסון"

"הדברים המנוונים מיושרים ברמות המיקרוסקופיות והמאקרוסקופיות ביותר מסתכלים על הרקיע מהגדול ביותר עד לקטן ביותר ובעשרת הכיוונים הגופים השמימיים נקיים ושקופים, השמים והארץ מתוקנים האסון כבר עבר והיקום בהיר"

אז הבנתי שהמורה אומר לי, שכששולחים מחשבות חיוביות, עלינו להרוס את הרוע בכל שכבה, מרמת המאקרו לרמת המיקרו, ללא שום השמטה. רק אז אנחנו יכולים להשיג את "הגופים השמימיים נקיים ושקופים, השמים והארץ מתוקנים "

כך, התחלתי לסלק את הישויות המרושעות של כדור הארץ, את גורמי הרוע, את הסידורים של הרוע ואת תוכניותיו, משכבת המאקרו לכיוון שכבת המיקרו. ראיתי פאלון מסתובב ביקום. הוא עף ממרכז כדור הארץ בהבזק, וטייל משכבת המאקרו לשכבה יותר מיקרוסקופית. כשהוא הסתובב, הוא פלט שדה אנרגטי אדיר, שעטף את כדור הארץ. כזה הגיע לשכבה המיקרוסקופית ביותר, כל כדור הארץ היה בתוך השדה האנרגטי האדיר שנוצר ע"י הפאלון. לאחר זמן לא רב, הפאלון חזר לכדור הארץ מממד חיצוני. ידעתי שכדור הארץ נוקה.

אז, שלחתי מחשבות חיוביות מכוונות לראש הרוע, ניקיתי משכבת המאקרו לשכבת המיקרו, אבל שום נס לא קרה. חשבתי על מלותיו של המורה:

"ראש הרשע בעולם האנושי שנשלט על-ידי הרוחות הרקובות המרושעות בסין הוא כבר לא בן אדם. למעשה הדבר המטומטם ההוא כבר מת מזמן. כל מה שמרכיב את החיים האלה כבר לגמרי נמצא בגיהינום. רק השכבה השטחית ביותר של הגוף שנוצרה אחרי הלידה, הצורה החומרית שנוצרה אחרי הלידה עדיין מוחזקת על-ידי הרוע." (הרצאת פא בוועידת הפא בוושינגטון די. סי. 2002).

אז, שלחתי מחשבות חיוביות כדי לסלק את הישויות המרושעות שתומכות בשכבת פני השטח של ראש הרוע.

מה שכתוב למעלה זה מה שראיתי ברמה שלי. אנא ציינו כל פרט מוטעה.

(2) במאמר שהוגש על ידי מתרגל דאפא מרוסיה, המטפחת הצעירה ליאן נא תיארה את מה שראתה בממדים אחרים - מלחמה קוסמית בשמיים מעל מוסקבה

ליאן נא היא מטפחת דאפא צעירה ממוסקבה. היא בת 12. כשמתרגלי הדאפא תכננו ותיאמו את שליחת המחשבות החיוביות שלהם, כדי לסלק את הרוע, היא, אמה ואחותה, הלכו לפארק שמול השגרירות הסינית, בכל ערב, בזמן שנקבע, כדי לשלוח מחשבות חיוביות עם מתרגלים נוספים.

ליאן נא אמרה לאמה: "ב- 21 באוקטובר, כשאנחנו המתרגלים היינו יחד, ושלחנו מחשבות חיוביות, ראיתי שגם הרעים ארגנו את מערכי הקרב שלהם במבצרים, בכל שגרירות וקונסוליה, ושיגרו את ההתקפות שלהם על המתרגלים שלנו שם. המתקפה שלהם הורכבה בהתחלה כדי להפריע למתרגלי הפאלון גונג, באזורים אלו. הקרב ביום הראשון היה הרציני ביותר. הרוע הציג את מערכי הקרב שלו בשמים שמעל השגרירויות הסיניות. בכל אופן, המחשבות החיוביות של כל מתרגל דאפא היו מאוד חזקות. כשהמחשבות החיוביות נשלחו בפעם הראשונה, הרוע, קבוצה אחרי קבוצה, נהרס. אך קבוצות נוספות של רוע המשיכו להופיע. חלק הגיעו מתחת לאדמה, אחרים אפילו הגיעו מגופם של מתרגלים. אבל לפני שהרוע הצליח להתקרב, הם נהרסו על ידי המחשבות החיוביות רבות העוצמה של המתרגלים. הכוח, מעורר היראה, של המחשבות החיוביות באמת יכול למוטט הרים ולהזיז את הים ממקומו. בסוף, אמנם בייאוש, השדים המרושעים העלו ניסיון נואש של "להיות או לחדול" במלחמתם. כששלחנו מחשבות חיוביות בפעם השניה, הרוע הפך לאבק, על ידי הברקים שנשלחו ממתרגלי הדאפא, אפילו עוד לפני שהם הצליחו להתארגן. במהלך הפעם השלישית, המתרגלים שלחו את המחשבות החיוביות הטהורות ביותר מהגופים הטהורים שלהם. הגונג הגיע למרחק גדול מאוד, והתאחד עם המחשבות החיוביות של כל המתרגלים בכל העולם, כדי להצטרף לקרב הקוסמי".

אחרי שעתיים, הרוח הפסיקה לנשוב, והגשם גם הפסיק. המתרגלים, שנרטבו לגמרי מהגשם והשלג, הרגישו פתאום שחם להם, כאילו שהיו קרובים לכבשן. המורה נתן לנו את הגונג כדי לסלק את השדים, וכדי להיפטר מהקור הנורא, גם כן.