הניקוי

שמים וארץ התהפכו, חול ואבק נופלים,

מאות מיליוני אנשים בעולם האנושי הורעלו,

חמלה מצילה מי יודע כמה,

קברים חדשים צצים בכל מקום בג'ונג יואן*.

לי הונג-ג'י

31 בינואר 2002

* ג'ונג-יואן – מונח סיני עתיק המתייחס לעתים קרובות לסין. במובן המדויק זה מתייחס לאגנים המזרחיים של נהרות סין.