(Minghui.org)

הבית הלבן וושינגטון 13 במרץ 20002 לבנג'מין א. גילמן הנכבד בית הנבחרים וושינגטון די.סי 3220 - 20515

לנציג גילמן היקר:

תודה על מכתבך העוסק ברדיפת הפאלון-גונג בסין. במשך ביקורי בבייג'ינג חזרתי ואמרתי למנהיגי סין כי הממשל שלי והעם האמריקאי יציבים בדעתם להישאר מחויבים להגנת זכויות האדם ברחבי העולם, כולל חופש הדת והמצפון.

הגנת החירויות הבסיסיות האלה הייתה הנושא המרכזי בנאומי ששודר בטלוויזיה הלאומית לכל העם הסיני. במהלך השהות בסין, פקידי-מינהל בכירים הביעו גם הם עניין ודאגה בפני הרשויות הסיניות בקשר למספר מקרים ספציפיים של כליאה לא מוצדקת, ודחקו כי הכלואים ישוחררו לאלתר.

אנו נמשיך ללחוץ על הרשויות הסיניות להפסיק את ההשתלחות במתרגלי התנועות הרוחניות שאינן מסורתיות. הדגשנו שוב ושוב לממשלה הסינית שאין שום הצדקה לדיכוי הברוטאלי של אנשי הפאלון גונג. המינהל שלי ימשיך לעבוד עם הקונגרס לעשות ככל האפשר לקדם את נושא זכויות האדם בסין.

ג'ורג וו. בוש