(Minghui.org)

בשעה זו ברוסיה,(10.6.02) מתרגלי דאפא מכל רחבי העולם שולחים מחשבות נכונות מקרבת מקום. הם שינו את לוח הזמנים של שליחת המחשבות משעות עגולות וחצאי שעות לפרק זמן מתמשך ורציף ללא הפסק, בקבוצות קטנות. באתרי תיירות, בבתי מלון, ואפילו ברחובות, תלמידי דאפא שולחים באופן תמידי ובלתי פוסק מחשבות נכונות.

כוחות הרשע הישנים, עושים הכל כדי ליצור הפרעות לפעולתם הקדושה של תלמידי הדאפא. הפרעות אלה, שנועדו להסיח את דעתם של המתרגלים, באות לידי ביטוי בהפרעות בתקשורת כמו טלפונים, גישה לאינטרנט, וכן בביקורים תכופים של הק.ג.ב. (הסוכנות החשאית הרוסית), אובדן ציוד, ובעיות המתעוררות בשעת עזיבת החדרים בבתי המלון. המתרגלים זיהו מיד את מה שעומד מאחורי אותן הפרעות, והתגברו על בעיות רבות במחשבה רגועה, בזוכרם :"בעצם כך שלבכם יישאר רגוע, תוכלו להתמודד עם כל מצב." ["סלקו את ההחזקות האחרונות שלכם"] היכן שלא יהיו, למתרגלי הדאפא ישנה תמיד מטרה ברורה, והיא להשתמש במחשבתם הנכונה בעלת העוצמה לסילוק הרוע, שמשפיעים בממדים אחרים על ראש הרוע שבממד הזה.

אנו קוראים לכל מתרגלי הדאפא בכל רחבי העולם, להמשיך ולהגביר את קצב שליחת המחשבות ולהאריך את פרקי הזמן שלהן. בתקופה היסטורית יוצאת מן הכלל זו, הבה נלכה כולנו יחד באומץ, בדרך תיקון הפא המופלאה של כל אחד ואחד מאתנו.