מחשבות נכונות ופעולות נכונות

המואר הגדול אינו פוחד מסבל

רצונו מחושל מוצק כיהלום

ללא החזקה לחיים או למוות

הולך בדרך תיקון הפא בגלוי ובאצילות.

לי הונג-ג'י

 29 במאי 2002