אלוהות נכונה

עם מחשבות נכונות ופעולות נכונות
היא מתקדמת ללא הרף
מסלקת רוחות שמערערות את הפא
נדיבה לכל היצורים החיים

לי הונג-ג'י
30 במאי 2002