(Minghui.org)

אני קצין משטרה. בהתחלת הרדיפה של הפאלון גונג, הייתי שותף פעיל ברדיפה, אבל מאוחר יותר השתניתי בעקבות צפייה במקרה מיוחד. מאז לא הייתי מעורב בכל רדיפה של הפאלון גונג. המקרה הזה התרחש ב-1999. מתרגלת של הפאלון דאפא באזור שלנו חזרה מבייג'ינג, שם היא ערערה בשם הפאלון גונג. הבוס שלי השתמש במגוון שיטות לענות אותה, אבל נכשל בניסיונו לשנות את האמונה החזקה שלה בדאפא. המקרה הזה שינה את ההשקפה שלי כלפי מתרגלי הפאלון דאפא. התחלתי להעריץ אותם. נוכחתי לדעת שמתרגלים של הפאלון דאפא אצילים מוסרית ומציגים נחישות שלא ניתנת להכנעה. אף על פי כן, הרבה אנשים פסולים במחלקות המשטרה שלנו היו כל כך אכזריים לאנשים הטובים האלה, שמול האכזריות הזו מעולם אפילו לא נלחמו בחזרה. אחרי שגיליתי יותר על דאפא, הבטחתי לשמיים שאני עצמי נחוש להיעשות מתרגל של הדאפא. למדתי את ג'ואן פאלון וספרים אחרים של הדאפא עכשיו כבר למעלה משנה, אבל עד עכשיו לא העזתי לעשות את זה כל כך בגלוי.

לאחרונה, מתרגלת קשישה של הפאלון דאפא בעלת שיער לבן באה ונפגשה עם הבוס שלי, וביקשה בחזרה את הדברים האישיים שלה שנגנבו על ידי השוטרים. אף אחד במחלקה במשטרה לא רצה להתמודד עם העניין הזה, ואני לא יכול לסבול את זה יותר.

אני לא יכול עוד ללמוד את הדאפא בסוד. אם המאסטר הגדול שלנו יכיר בי כתלמיד שלו ויסלח לי על המעשים הרעים שלי בעבר או לא, בכל מקרה אני אגלה את הסודות הפנימיים של הרדיפה של מתרגלי הפאלון דאפא בתוך המחלקה במשטרה שלנו, "משרדי 610" (סוכנות שנוצרה במטרה לרדוף את הפאלון גונג) ותחנות משטרה מקומיות שונות. אני אפרסם את הפשעים שלהם באתר האינטרנט Clearwisdom ואאפשר לכל העולם לדעת את האמת.