(Minghui.org)

יותר ויותר מתרגלי דאפא נעצרים בכלא דאבי, בעיר שן-יאנג, בפרובינצית ליאו-נינג וננקטים אמצעים אכזרים יותר ויותר בכדי לענות את מתרגלי הדאפא. ע"פ עציר (שאינו מתרגל) ששוחר לאחרונה, אחרי שנחטפו ונשלחו לכלא המשטרה תשאלו את המתרגלים: "האם אתה מסכים עם העונש שהמדינה הטילה עלייך?" אם התשובה "לא" המתרגלים יהוממו באלות חשמליות. המשטרה אפילו הכניסה אלות חשמליות לאבריהן המוצנעים של מתרגלות. לאחר מכן המתרגלים ננעלו בתאים קטנים עם אזיקים וכבלים.

בנוסף, מתרגלי פאלון דאפא העצורים מוכרחים לעבוד עבודת פרך, הם עובדים כל יום מ-5:30 בבוקר עד 9:30 בלילה. כאשר עומס העבודה קשה, לא מרשים למתרגלים לישון כלל. אין יום מנוחה בסוף השבוע. מתרגלי הדאפא עובדים במשך השנה 16 שעות ביום.

בגלל חסימת המידע הקפדנית, קשה לדעת עוד פרטים. אנו מקווים שאנשים טובי לב בכל העולם יתנו דעתם לזוועות אלה בכדי להפסיקן בהקדם האפשרי.