הערה על מאמר של מתרגל

אני מציע שכל תלמידי הדאפא יקראו את המאמר הזה.

לי הונג-ג'י 1 בנובמבר 2003

הערה על המאמר "בודהא מוזהב" שכתב תלמיד, שפורסם באותו יום.