הערה על מאמר של מתרגל

חשיפת השוטרים המרושעים והאנשים הרעים ופרסום מעשיהם הרעים משיגים השפעה עצומה של זִעזוע האנשים המרושעים הבלתי רציונליים האלה וריסונם, ובה בעת, באמצעות הבהרת האמת לאנשים באותו אזור, חושפים באופן הישיר ביותר את הרדיפה המרושעת ומעלים את המודעות הציבורית לגביה. זוהי גם דרך מצוינת להציל את האנשים שהורעלו ורומו על ידי השקרים. אני מקווה שכל תלמידי הדאפא והתלמידים החדשים בסין יעשו זאת היטב.

לי הונג-ג'י 15 בנובמבר 2003 תוקן ב-8 באוקטובר 2005