ברכות לתלמידי הדאפא לראש השנה של 2004

תלמידי דאפא בסין,

תלמידי דאפא בכל העולם,

שנה טובה!

ממושך או רגעי – נגרמים מהזמן,

תיקון הפא יוצר את העידן החדש;

ההוד והמרירות של השנים הארוכות,

הם רק בשביל להגשים את המשאלה הכבירה ברגע הזה.

לי הונג ג'י
31 בדצמבר 2003