הוראת פא בשיחת ועידה טלפונית בין-לאומית

הספר הזה יכול לשרת פונקציה מסוימת בחשיפת הרדיפה של הרוע כלפי המתרגלים ובהצלת אנשי העולם. אפשר להוציא אותו לאור בַּחברה של האנשים הרגילים ואפשר גם לקדם אותו במלוא המרץ בין אנשים רגילים. ניתן לפרסם אותו כסדרה באתרי אינטרנט מסוימים המיועדים לציבור. אבל כדי להימנע מלגרום להפרעה בין המתרגלים, אין לקדם אותו בין המתרגלים. שום דבר לא צריך להפריע לצורה שבה המתרגלים הולכים לקראת השלמות ומאמתים את הפא.

באשר לתוכן, הרבה מקומות בספר מבוטאים עם לב של אדם רגיל. בהחלט לא ניתן להפיץ בין המתרגלים את החלק שבו האדם מבטא החזקה לכתוב ספר כדי לחשוף את הרדיפה ולמען זה הוא עובר טרנספורמציה על ידי הרוע. האם אתם יודעים מהי המשמעות של "טרנספורמציה"? למעשה מה שהאלוהויות רואות הוא: זה שהאדם יצא משם כדי לחשוף את הרוע, מצביע על כך שהוא לא עמד בזה; הלב שרדף אחרי היציאה החוצה משם הוא ההחזקה האמיתית שהיא לא הייתה מסוגלת לשחרר. בשום מצב בהחלט אין על תלמידי דאפא לעבור טרנספורמציה על ידי הרוע, אפילו אם זה כדי לחשוף את הרדיפה. החשיפה עצמה של הרדיפה אינה המטרה הסופית של הטיפוח-תרגול של תלמידי הדאפא, לכן אי אפשר לתת למתרגלים אחרים שעדיין לא סילקו לגמרי את הלבבות של אנשים רגילים לחקות את זה. על אחת כמה וכמה אי אפשר להפיץ את הספר באתרי אינטרנט המיועדים למתרגלים.

הטיפוח-תרגול הוא רציני. מה שאני רוצה שתצליחו הוא לטפח לאלוהויות, ובה בעת תוכלו לאמת את הפא. רק בגלל זה לימדתי אתכם את הפא ונתתי לכם את הכבוד הנצחי שאף פעם לא היה לכם. זה לא כדי פשוט לאפשר לכם להפוך להיות גיבורים של אנשים רגילים במהלך ההתנגדות לרדיפה, אלא כדי לאמת את הפא תוך כדי שלילת התכנונים והרדיפה מצד הכוחות הישנים, וכך ללכת לקראת היותכם אלוהויות.

לי הונג-ג'י 19 בינואר 2004