גם כן אזהרת מקל

במהלך תיקון הפא, כל הדברים האחרונים שנותרו ביקום ייווצרו מחדש במהלך ההתפוררות והבריאה מחדש. הרגע שבו הפא מתקן את העולם האנושי מתקרב עוד ועוד. במשך חמש שנים תלמידי הדאפא הקימו מוסריות אדירה של אלוהויות במהלך אימות הפא, הצילו כמות גדולה של ישויות חיות ואנשי עולם בממד של בני האדם באמצעות מחשבות נכונות ופעולות נכונות, והשמידו כמות גדולה של רוחות רקובות ואלמנטים של הכוחות הישנים. כשמסתכלים על איך זה מתבטא בחברת האנשים הרגילים, זה הפחית את מצב הרדיפה של הרוע, גרם לישויות החיות ולאנשי העולם להשתחרר מהשליטה של ישויות מרושעות שבממדים אחרים, ומאלמנטים שמפריעים לדאפא, ואנשים החלו לשים לב באופן צלול ולחשוב על הרדיפה הזאת כלפי תלמידי הדאפא וכלפי אנשי העולם. זה התחיל לגרום לאנשים המרושעים בעולם שהשתתפו ברדיפת תלמידי הדאפא לרעוד בחרדה, וריסן באופן משמעותי את טבעם המרושע. חלק ממבצעי הרשע אפילו ויתרו על הרדיפה כלפי תלמידי הדאפא. כך זה גרם לזה שהמצב השתפר באופן משמעותי. זה מה שתלמידי הדאפא השיגו באמצעות מחשבות נכונות ופעולות נכונות לפני שהפא מתקן את העולם האנושי. מה שתיקון הפא הקים זה את הישויות החיות האלה – תלמידי הדאפא – אלה שהאלוהויות רואות במבט חדש של כבוד. הדרך שתלמידי הדאפא הלכו בה במהלך אימות הפא – הדרך שבה גם מטפחים את העצמי ובה בעת מצילים ישויות חיות, וגם משתפים פעולה עם דרישות תיקון הפא של היקום, מפוררים ומנקים את הידיים השחורות, את הרוחות הרקובות ואת כל מיני גורמי ההפרעה והרדיפה שתוכננו על ידי הכוחות הישנים ושממלאים תפקיד שלילי כלפי תיקון הפא ומבצעים רשע כלפי תלמידי הדאפא – זוהי הדרך השלמה שתלמידי הדאפא הולכים בה, של טיפוח-תרגול, הגעה לשלמות והצלחה להפוך לאלוהויות כבירות.

בניגוד לכך, האנשים האלה המסתתרים בבית וכביכול לומדים את הפא, לא משנה באיזה תירוץ, זה נובע מהחזקות שאינם מסוגלים להניח. האנשים האלה אפילו יצרו קליקות קטנות, מקטרים ומתלוננים זה עם זה, ומתייחסים באופן שלילי לאימות הפא של תלמידי הדאפא ולכל הדברים שתלמידי הדאפא עושים, מחפשים ללא הרף אצל מתרגלים פגמים והחסרות בטיפוח שלהם, ואפילו מפיצים שמועות בסין ומחוצה לה. כל מה שהם עושים זה דברים שמשמחים את הרוע, ובמהלך הרדיפה זה משרת כעזרה לרוע. יש אנשים האומרים: "אני קורא רק 'ג'ואן פאלון', לא קורא מאמרים חדשים". האם אתה עדיין תלמיד שלי? אני אומר לכם באופן ברור: לפני ה-20 ביולי 1999 היה זה שלב של טיפוח-תרגול אישי ושל הבנת הפא, ותוך כדי ההבנה ניתן היה להגיע לדרגה של שלמות, אבל זה לא היה סיום הטיפוח-תרגול של תלמידי הדאפא; חמש השנים האלה שבאו לאחר מכן היו בעצם חמש שנים של היפוך המצב, כדי לראות מי בסדר באמת ומי בסדר באופן מזויף, לסנן את אלה שלא מטפחים באמת, ובאותו הזמן להקים את המוסריות האדירה של תלמידי הדאפא המטפחים באמת ולהציל את הישויות החיות. מדוע ישות חיה מסוימת צריכה שהדאפא ואני ילַמדו אותה ויצילו אותה באופן אישי? לומר זאת בפשטות, איזו מין ישות חיה ראויה לכך שהחוק הגדול של היקום יציל אותה? באשר לאלה המוצלים, האם ייתכן שזה רק למען ההגעה האישית לשלמות? איך נעשים ראויים להיות תלמידים של הדאפא? האם [ראויים לכך] האנשים האלה שמסתתרים בבית וכביכול לומדים את הפא? או האנשים שרק רוצים להשיג דברים מהדאפא ולא רוצים לתת למען הדאפא? במיוחד אלה שלא רוצים להגיד משפט למען הצדק כשתלמידי הדאפא נרדפים, ועוד כביכול קוראים את הספר בבית ומבקשים דברים מהדאפא – איזה מין אנשים אלה? שיפטו רגע בעצמכם.

המאסטר ראה שהסכנה כבר מתקרבת אליכם. נכון, אינני מכיר בתכנוני הכוחות הישנים, וזה כך גם באשר לרדיפה הזאת, אבל אני ידעתי שכשהאלמנטים הישנים יושפעו בתיקון הפא, הם יעשו את זה במוקדם או במאוחר, בין אם זה יהיה ההוא או האחר. כלומר, הכי טוב שהרדיפה לא הייתה מתרחשת. אם היא לא הייתה מתרחשת, יש לי הדרך שהייתי מנחה אתכם ללכת בה במצב כזה; הרדיפה התרחשה, אז אני מנצל אותה כדי שתלמידי הדאפא ישללו את הרדיפה במהלך אימות הפא, ובכך יקימו את המוסריות האדירה של תלמידי הדאפא. האם אתם חושבים שרק כשזה יתאים ללב הפחד שלכם, ללב שלכם הרודף אחרי הנוחות ולכל מיני התשוקות שלך – אז זאת דרך הטיפוח של תלמידי הדאפא? האם אתם חושבים שרק הטיפוח הדתי והאמונות הדתיות האלה מההיסטוריה הם צורות הטיפוח היחידות? אם כל הדברים בשלושת העולמות ובהיסטוריה האנושית תוכננו למען תיקון הפא של היקום, אז ההיסטוריה יועדה רק לכך שהדאפא יְיַסֵד בתהליך ההיסטוריה את צורת החשיבה ואת התרבות של הישויות החיות, של המין האנושי ושל בני האדם, כך שכאשר הדאפא יופץ, המחשבה האנושית תוכל להבין את הפא, תדע מהו פא, מהו טיפוח-תרגול, מה זה אומר להציל ישויות חיות וכו', ותכיר כל מיני צורות טיפוח-תרגול. אם זה כך, האין זאת שכל דרכי הטיפוח-תרגול והאמונות שבהיסטוריה היו כדי להניח בסיס לתרבות בעולם האנושי למען תיקון הפא של היקום בעתיד? מהי הדרך שבה בני אדם נעשים אלוהויות? אפילו כל האלוהויות השמימיות אומרות שהשארתי לבני האדם סולם לעלייה לשמים.

יש גם אנשים שחושבים שברדיפה הזאת גם המאסטר חסר אונים כמו אנשי העולם. האם אתם יודעים שראש הדמון הגדול הזה שבעולם האנושי, חוץ מזה שהכוחות הישנים דואגים לכך שהוא יחיה עד לסיום הכביכול-מבחן כדי לנצל אותו, פועל גם הוא תחת שליטתי? האם אין זה כך שיש אנשים שאומרים שאם אני אגיד לו לקפוץ הוא יקפוץ, אם אני אגיד לו להשתגע הוא ישתגע, ואם אני אגיד לו להשתולל הוא ישתולל? האם אינכם יודעים שאם אני אומר משהו או כותב משהו, הוא יוביל כמעט את כל כנופיית הנבלים שרודפת את תלמידי הדאפא, לא משנה אם זה יום או לילה, קודם כל "ללמוד" את זה? בזמן הנוכחי נראה שהוא הודח במאבק פוליטי, האם אין זה כך שהרוחות הרקובות השולטות עליו כבר לא מתפקדות? רק אז אנשים יכולים ומעזים להתייחס אליו באופן זה. מלבד ההשפעה של תיקון הפא, האם אפשר להגיד שזה לא נגרם מכך שתלמידי הדאפא – במהלך אימות הפא, ההתנגדות לרדיפה והצלת הישויות החיות – נוהגים במחשבות נכונות ובפעולות נכונות, חושפים את הרדיפה ושוללים את התכנונים של הכוחות הישנים?

יש אנשים שבני משפחתם נעצרו ונרדפו במהלך הרדיפה. אתם לא מזדרזים יחד עם כולם להתנגד לרדיפה, לעצור את הרדיפה ולהפחית את הרדיפה שבני המשפחה נושאים, ועוד אומרים שאתם לומדים את הפא בבית, ואתם עוד מלאים בתלונות לגבי כל הדברים שהמתרגלים עושים. האם אתם יודעים שכשהרדיפה של בן משפחה שלכם שנעצר הופחתה או הופסקה זה בעצם תוצאה מכך שתלמידי הדאפא חשפו והרתיעו את הישויות הרעות תוך כדי שהם לקחו על עצמם סיכון בהתנגדות לרדיפה? כשהם יֵצאו, איך תעמדו מולם? מה עשיתם למענם? אנשים שמטפחים אינם אלוהויות שמטפחות, ובתהליך הטיפוח-תרגול כל אחד עושה טעויות. המפתח הוא איך להתייחס לזה. יש אנשים שיכולים לקלוט את זה, יש אנשים שלא יכולים לקלוט את זה, ויש אנשים שאוחזים בלב הפחד ובכל מיני אלמנטים ולא רוצים לקלוט. הטיפוח-תרגול אינו עיסוק במאבק פוליטי של אנשים רגילים, ועל אחת כמה וכמה אין זאת תחרות למען כוח ואינטרסים. המושגים וההרגלים הרעים שפותחו בחברת האנשים הרגילים ובחוגי פקידי הממשל הם נתעבים אפילו בקרב אנשים רגילים, אז בטיפוח-תרגול צריך עוד יותר לסלק אותם.

טיפוח-תרגול מיועד בדיוק לכך שבני אדם יעלו לשמים ויהפכו לאלוהויות, האם ייתכן שזה לא יהיה קשה? בעבר בבודהיזם השתמשו ב"אזהרת מקל", אז אני אזהיר במקל את האנשים האלה שאינם עומדים בציפיות והלכו עד לגבול הסכנה.

לי הונג-ג'י 11 באוקטובר 2004