ברכות

תודה על הברכות והגעגועים של תלמידי הדאפא מסין, ומעמים שונים ברחבי העולם, בחג אמצע-הסתיו. לרגל זה המאסטר אומר לכם כמה משפטים: מה שתלמידי הדאפא הולכים בו הוא דרך אלוהית, אין להיות מושפעים משינויים במצב החברה של האנשים הרגילים, נצלו את הזמן לספר על המצב האמיתי, הצילו את אנשי העולם, סלקו את הרוחות הרקובות, [שִימרו על] מחשבות נכונות ופעולות נכונות. תלמידי הדאפא בסין במיוחד צריכים להעצים את הכוח, לעשות היטב את מה שכל אחד צריך לעשות ולהתקדם במרץ ללא הרף.

אני מאחל לכולכם שתחזקו את המחשבות הנכונות בחג אמצע-הסתיו!

לי הונג-ג'י
15 בחודש השמיני בשנת ג'יאָה-שֵן בלוח המסורתי
[28 בספטמבר 2004]