הערה על מאמר של מתרגל

המאמר הזה מצוין. ההבנה שלו לגבי המטרה שלשמה תלמידי הדאפא מאמתים את הפא היא צלולה מאוד, המחשבות הנכונות מאחוריו חזקות, והוא הגיוני ובהיר. אני מקווה שכל תלמידי הדאפא בסין יקראו אותו. תלמידי הדאפא מאמתים את הדאפא, ולא צריכה להיות להם החזקה לתוצאת הכינוס של המפלגה המרושעת. זה משום שכל דבר בחברה האנושית קיים בשביל הדאפא ובשביל הטיפוח של תלמידי הדאפא. לא משנה אם משהו הוא ישר או מרושע, בכל מקרה הוא יכול לפעול רק בהתאם למה שהדאפא צריך.

לי הונג-ג'י
19 בספטמבר 2004
תוקן ב-8 באוקטובר 2005