לימדו את הפא היטב, ולא יהיה קשה להיפטר מהחזקות

המאמר הזה כתוב טוב מאוד. יהיה טוב אם המתרגלים האלה שעדיין אינם צלולים לגבי השיטות שתלמידי דאפא משתמשים בהן לאמת את הפא ולהציל את הישויות החיות יקראו את המאמר הזה. על אף שהמאמר אינו מקיף כפי שהוא יכול היה להיות, והעומק שלו מוגבל, הוא ברור לגבי כל הדברים שתלמידי הדאפא צריכים לעשות כדי לאמת את הפא ולהציל ישויות חיות.

למעשה, אלה שלא יכולים לצעוד קדימה, לא משנה באיזה תירוץ, מסתירים פחד. אבל עבור מטפחים, פחד או היעדר פחד מעידים על האנושיות או האלוהִִיות [של האדם], וזה מה שמבחין בין מטפחים לאנשים רגילים. זה משהו שמטפח חייב להתמודד אתו, וזאת ההחזקה האנושית הגדולה ביותר שמטפח צריך לסלק.

לי הונג-ג'י
20 ביולי 2005

הערה על מאמר של מתרגל