לפורר את הרוע ביסודיות

המחשבות הנכונות שתלמידי הדאפא השקיעו בהבהרת האמת ובהצלת אנשי העולם הביאו לפירור היצורים הרעים והגורמים שמשחקים תפקיד שלילי ושרודפים את תלמידי הדאפא. עכשיו יש רק מספר קטן של שדים רעים רקובים, והם מרוכזים על ידי הכוחות הישנים במחנות לעבודה בכפייה, בבתי כלא, ובמאורות אפלות נוספות המשתתפות ברדיפת תלמידי דאפא. זה גרם לרדיפה מצד הרוע להישאר חמורה באזורים מוגבלים ומסוימים. כדי לחסל לגמרי את הרדיפה נגד תלמידי הדאפא על ידי הידיים השחורות, הרוחות הרקובות והכוחות הישנים, כל תלמידי הדאפא ברחבי העולם – בייחוד תלמידי דאפא בכל אזור של סין – צריכים לשלוח מחשבות נכונות באופן ממוקד לעבר המקומות המרושעים האלה, לפורר ביסודיות את כל היצורים הרעים והגורמים שרודפים את תלמידי הדאפא, לסלק את הנסיבות שבהן תלמידי דאפא נרדפים בסין, להציל את אנשי העולם, למלא את החובות של תלמידי דאפא, וללכת לקראת אלוהִיוּת.

לי הונג-ג'י
24 באוקטובר 2006