לוועידת הפא של אוסטרליה

לכל תלמידי הדאפא בוועידת הפא של אוסטרליה:

ברכות! ראשית, אני מאחל לוועידה הצלחה. ועידות פא הן אסיפות אדירות של תלמידי דאפא, הן הזדמנויות טובות לעזור זה לזה להשתפר, ומעידות על לימוד טוב של הפא.

כדי שתלמידי הדאפא יוכלו ללכת בנתיבים שלהם היטב ויוכלו לעשות את שלושת הדברים היטב, הם חייבים ללמוד את הפא היטב ולהתייחס ברצינות ללימוד הפא. האזורים שפעלו היטב בהצלת ישויות חיות ואימות הדאפא, ושבהם שינויים גדולים התרחשו, הם בוודאי מקומות שבהם אנשים למדו את הפא היטב. ותלמידי הדאפא שהשתפרו במהירות הם בוודאי אלו ששמו בעדיפות את לימוד הפא. זה משום שהפא הוא הבסיס; הוא הדבר היסודי עבור תלמידי דאפא; הוא מה שמבטיח את הכול; והוא הדרך שבאמצעותה בן אנוש הולך לקראת היותו אלוהות. לפיכך אני רוצה לנצל את ההזדמנות של ועידת הפא באוסטרליה כדי לומר לכל תלמידי הדאפא ברחבי העולם: בין אם אתה תלמיד חדש או ותיק, אין עליך להזניח את לימוד הפא בגלל שאתה עסוק. כשאתם לומדים את הפא אל תעשו את זה לשם הפורמליות. אתם צריכים ללמוד עם מחשבה מרוכזת, ואתם עצמכם צריכים באמת ללמוד. היו כל כך הרבה לקחים בקשר לזה. אני מקווה שכולכם תפעלו היטב בחלק האחרון של המסע. העתיד יתגלה בקרוב.

לי הונג-ג'י
18 בנובמבר 2006