תודותיי לישויות החיות ששלחו ברכות

תלמידי דאפא, אנשי העולם, וכל הישויות החיות: ברכות!

תודה לכם ששלחתם את הברכות ואת האיחולים שלכם! אני באמת מקווה שכל תלמידי הדאפא שלי ישיגו את השלמות המלאה! אני באמת מקווה שכל אנשי העולם יוכלו להיות צלולים לגבי האמת ולהבחין בבהירות במהותו של השד המרושע ביותר שההיסטוריה החליטה לשַלֵח על המין האנושי, לראות איך המפלגה המרושעת הרעילה את העם הסיני ואת העולם כולו, ולראות איך היא רדפה תלמידי דאפא – וכך יוכלו לצאת מהאסון הגדול ביותר בכל הזמנים שפקד את כל הישויות. אני באמת מקווה שכל הישויות החיות יוכלו להינצל!

ישויות חיות! כל מה שקיוויתן לו, שחיכיתן לו, ושדאגתן לגביו במשך אלפי שנים הגיע, והוא למעשה מתרחש כעת. באמצעותו כל אדם ואדם בוחר, במודע או שלא במודע, את עתידו הוא.

אני רוצה לומר לכם: תלמידי הדאפא הם התקווה היחידה להצלת הישויות בכל אזור ובכל אומה. להוקיר את מה שהם עושים הוא שווה-ערך להוקרת עצמכם!

תודה לכם שוב ששלחתם את ברכותיכם!

לי הונג-ג'י
1 בינואר 2007