לוועידת הפא של אוקראינה

ברכות לתלמידי הדאפא המשתתפים בוועידת הפא של אוקראינה!

ראשית, אני רוצה לאחל לכם ועידה מוצלחת. ההגעה לשלמות של תלמידי הדאפא של תקופת תיקון הפא היא היצירה של הישויות המוארות הגדולות של היקום החדש על ידי הדאפא, אז זה הופך את האחריויות שלכם לגדולות הרבה יותר. כשאתם מתקדמים בטיפוח, המשימה שלכם של הצלת ישויות חיות ושל פירור הרוע והגורמים הישנים המפריעים – תתמזג באופן טבעי עם הטיפוח שלכם. רק כאשר אתם מטפחים את עצמכם היטב אתם יכולים לכונן את כל הדברים של העתיד. אז אני מקווה שהוועידה שלכם תהיה אירוע כביר שבאמת יכול לעודד לימוד פא והשתפרות.

התקדמו במרץ, תלמידי דאפא! אף על פי שבטיפוח שלכם מכאיב להיפטר מההחזקות האנושיות שלכם, הדרך הזאת היא קדושה.

שוב, אני מאחל לוועידת הפא שלכם הצלחה!

לי הונג-ג'י
26 במאי 2006