לטובת העולם

ספרו באופן ברור את האמת, 

גרשו את הרוחות הרקובות 

הפיצו באופן נרחב את "תשעת הדיונים", 

המפלגה המרושעת דועכת 

במחשבות נכונות 

הצילו את אנשי העולם 

אני לא מאמין שהמצפון, כשיקראו לו, 

לא ישוב.

לי הונג-ג'י

 15 ביוני 2006 - פילדלפיה