(Minghui.org)

16 בספטמבר 2006

התרגום לאנגלית של הוראת הפא בוועידת הפא באוסטרליה (1999) פורסם, והוא נגיש בקישור:

http://en.falundafa.org/eng/lectures/19990502L.html

גרסת התרגום הזאת היא הגרסה האחרונה, שהיא עדכנית יותר מגרסת הטיוטה שהועברה אולי מקודם בין המתרגלים.

תרגומי הרצאה זאת והרצאות אחרות שהן מלפני ה-20 ביולי 1999 אינם מתפרסמים כמאמרים חדשים של המאסטר. באופן זה, תלמידי הדאפא יוכלו להתמקד במהלך תקופת תיקון הפא בלימוד ה"ג'ואן פאלון" המדריך את הטיפוח באופן שיטתי, ובמאמרים חדשים אחרים של המאסטר המדריכים את הטיפוח בתקופת תיקון הפא, וינצלו את זמנם היטב בביצוע שלושת הדברים שתלמידי דאפא צריכים לעשות במצב הנוכחי של אימות הפא.

עורכי קלירוויסדום.