(Minghui.org)

תרגום לאנגלית של Teaching the Fa at the Fa Conference in Australia (1999) פורסם. הוא ניתן לקריאה ולהורדה מ:

http://www.falundafa.org/book/eng/australia1999.htm (HTML)

גרסת תרגום זאת מחליפה את כל גרסאות הטיוטה באנגלית שהועברו בין המתרגלים קודם.

התרגומים של הרצאה זאת, ושל הרצאות נוספות שקדמו ל-20 ביולי 1999, אינם מפורסמים כמאמרים חדשים של המאסטר, כך שבמהלך תיקון הפא תלמידי הדאפא יוכלו להתרכז בלימוד "ג'ואן פאלון", המדריך באופן שיטתי את הטיפוח, ובמאמרים חדשים אחרים המדריכים את הטיפוח בתקופת תיקון הפא, וכך שהתלמידים יוכלו לנצל את זמנם באופן הטוב ביותר לעשות היטב את שלושת הדברים שתלמידי דאפא צריכים לעשות במצב העכשווי של אימות הדאפא.

עורכי קלירוויסדום