פוררו לחלוטין את כל האלוהויות המפריעות שבשלושת העולמות המשתתפות בהפרעה לתיקון הפא

במשך זמן די רב, לכוחות הישנים ולכל האלוהויות המפריעות שבשלושת העולמות, המשחקים תפקיד שלילי, יש השפעה נוראה. בהתחלה, כאשר תלמידי דאפא רק קיבלו את הפא, הם הפריעו באופן חמור לתיקון הפא ולתלמידי הדאפא, וגם ליצורים החיים, לקבל את הפא ולטפח. בסביבות שנת 1999 הם השתתפו, בדרגות שונות, ברדיפה נגד תלמידי הדאפא, והם החמירו את הטרור של הנסיבות המרושעות ממילא, סייעו לרוע, והפריעו באופן חמור לתיקון הפא. במיוחד בזמן הקריטי בו תלמידי הדאפא מבהירים את האמת ומצילים את אנשי העולם ואת הישויות החיות תוך כדי שהם נרדפים, הן [האלוהויות האלה] השתתפו שוב במניעת הצלה מאנשי העולם ומהישויות החיות. זה שווה-ערך לרדיפה ישירה של אנשי העולם והישויות החיות. ביניהם ישנן הכביכול "אלוהויות" השולטות על הדתות המרכזיות של האנושות, וכבר ביקשתי מהן כאשר התחלתי להעביר את הפא, שיעזבו את שלושת העולמות כדי לתת לאנשי העולם הזדמנות שווה להפוך לתלמידי דאפא. חלק מהן אכן עזבו. אך חלק מהן לא הסכימו לעזוב, בטענה שאנשים עם שיוך דתי לא יתערבו בענייניהם של תלמידי הדאפא במהלך תקופת תיקון הפא. והן לא נתנו לאנשים עם שיוך דתי לבוא במגע עם הדאפא – מה שהיה נגד העיקרון של "פתוח לכל, מסתכלים רק על לב האדם" כאשר העברתי את הפא – והן התנגדו להתאים את עצמן לשינויים במצב שהתרחשו במהלך תיקון הפא. בזמן הנוכחי, הן עוד עושות כל שביכולתן כדי למנוע ממאמינים דתיים ללמוד את העובדות האמיתיות, והן גורמות למיליארדי האנשים עם שיוך דתי לפספס את ההזדמנות הזאת שהם חיכו לה אלפי שנים, והן מציבות את אנשי העולם בסכנת היפלטות, והן אפילו מפריעות ישירות לתיקון הפא. לכן, אם אנשי העולם אמורים להיות מוצלים, זה נעשה הכרח לתלמידי הדאפא לפורר לחלוטין את הכוחות הישנים ואת כל האלוהויות השפלות המפריעות בתוך שלושת העולמות המונעות מהישויות החיות להינצל וללמוד את העובדות האמיתיות. לא משנה באיזו צורה חיצונית הן קיימות, לא משנה אם יש להן צורה או אין להן צורה, לא משנה באיזו רמה הן נמצאות, לא משנה של מי הדמות שהן לקחו לעצמן – פוררו אותן לחלוטין וסלקו את כולן. בתהליך הסילוק מן ההכרח כמובן שהן ישלמו על כל החטאים שהן ביצעו כלפי תיקון הפא וכלפי תלמידי הדאפא, או כלפי הישויות החיות. במיוחד באשר לָאלוהויות המפריעות השולטות על דתות, המתייחסות בעוינות לתיקון הפא ולזה שתלמידי הדאפא מצילים את הישויות החיות: פוררו אותן לחלוטין. לגבי אנשים בעלי שיוך דתי, אל תעשו שום דבר יוצא דופן כאשר אתם מבהירים את האמת, אל תכוונו לקבוצה מסוימת, כוונו רק ללב האדם, והסתכלו רק על מה שהאדם בעצמו בוחר. תלמידי דאפא צריכים לעשות את שלושת הדברים היטב וביציבות, ולא להיות במצב של תסיסה מתוך לב אנושי. אני מקווה שתלמידי הדאפא ילכו היטב בקטע הדרך האחרון שלהם עם מחשבות נכונות של אלוהויות.

לי הונג-ג'י 28 בפברואר 2007