לוועידת הפא של מרכז ארה"ב במינסוטה

לתלמידי הדאפא המשתתפים בוועידת הפא של מרכז ארה"ב הנערכת במינסוטה: ברכותיי!

קודם כל אני רוצה לשלוח מראש את איחוליי שהוועידה הגדולה הזאת תהיה הצלחה מלאה. הטיפוח של תלמידי הדאפא איננו למטרת הגעה לשלמות האישית בלבד. לעשות היטב את שלושת הדברים שעל תלמידי הדאפא לעשות ולהציל ישויות חיות – אלה הם הדברים שתלמידי הדאפא חייבים לעשות. באמצעות הוועידה אתם תסכמו ותשתפו בצורה טובה את ההתנסויות שלכם בטיפוח ובהצלת ישויות חיות, ותשלימו בצורה אפילו יותר טובה את מה שתלמידי הדאפא צריכים לעשות – זאת גם המשאלה של תלמידי הדאפא. אני מקווה שכל אחד מכם יפיק תועלת מהוועידה הזאת.

לי הונג-ג'י
22 בספטמבר 2007