לוועידת הפא האירופית

לכל תלמידי הדאפא המשתתפים בוועידת הפא האירופית: ברכות!

הטיפוח-תרגול של תלמידי הדאפא הוא לא רק למען ההגעה האישית לשלמות. הצלת הישויות החיות היא האחריות של תלמידי הדאפא, זה מה שהמטפחים עם התואר "תלמיד דאפא" חייבים להשלים. אני מקווה שבאמצעות ועידת הפא תסכמו התנסויות, תשלימו אפילו טוב יותר את הנדרים ואת האחריות של תלמידי דאפא, ותפעלו אפילו טוב יותר.

לסיכום, אני מאחל לוועידת הפא הצלחה מלאה.

לי הונג-ג'י
23 בספטמבר 2007