לוועידת הפא הראשונה של הודו

תלמידי הדאפא המשתתפים בוועידת הפא הראשונה של הודו: ברכות!

אני מקווה שתלמידי הדאפא בהודו, כמו גם תלמידי הדאפא מעמים אחרים, ילמדו את הפא היטב, ילמדו את הפא יותר, ובתדירות גבוהה, ויהפכו למטפחי דאפא אמיתיים, הנושאים באחריות של הפצת הדאפא באופן נרחב ובאחריות של הצלת הישויות החיות.

אני מאחל לוועידת הפא שלכם הצלחה מלאה!

לי הונג-ג'י
26 בדצמבר 2009