רגשות עמוקים

עשר שנים של מצוקות וקשיים, הלוטוסים ממלאים את הֶחצר.
כתום, צהוב, סגול וירוק מאִירים את תשעת הרקיעים.
הרצון המוצק כיהלום מחושל במלואו, הטוהר נגלה.
מחשבות אמיתיות ממיסות הכול, כל השמים בהירים.
תלמידי הדאפא מְהלכים בַעולם עם חמלה.
עם מחשבות טובות הם מצילים אנשים ומסלקים את הרוחות הרעות.
עם מחשבות נכונות לאורך כל הדרך, אלוהויות נמצאות בעולם.
כשישובו חזרה עם גמול בְשפע, כל האלוהויות
יקבלום.

לי הונג-ג'י
 29 ביוני 2010